An ninh quốc phòng
RSS

Ngày 16/8, xã Kỳ Thọ, huyện Kỳ Anh tổ chức diễn tập phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn (PCLB và TKCN) năm 2019

Thực hiện Kế hoạch số 01/KHMTTQ-CAH, ngày 08 tháng 7 năm 2019 của MTTQ huyện và công an huyện, về việc phối hợp tổ chức ngày Hội toàn dân Bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2019.

KỲ THỌ TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC QUỐC PHÒNG AN NINH NĂM 2018, TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ NĂM 2019