CÔNG AN XÃ KỲ THỌ THỰC HIỆN ĐỀ ÁN 06
loading...
09:12 09/09/2022

Thời gian qua Chính phủ đã chỉ đạo Bộ Công an xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư là dữ liệu gốc, thúc đẩy phát triển ứng dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư là nhiệm vụ hết sức quan trọng trong thực hiện kết nối, chia sẻ dữ liệu với các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu của các bộ, ngành, địa phương theo phương châm tiết kiệm, hiệu quả, tạo thuận lợi nhất cho người dân, doanh nghiệp.

Các đại biểu tham dự Hội nghị

Sau hơn một năm triển khai thực hiện dự án Cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư, Bộ Công an đã đưa Hệ thống Cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư vào vận hành, hoạt động ổn định bắt đầu từ ngày 01/7/2021. Có thể nói, việc Cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư được Bộ Công an chính thức đưa vào hoạt động là điểm nhấn quan trọng, là một bước tiến trong tiến trình đổi mới quản trị Quốc gia theo hướng hiện đại, đáp ứng nhu cầu hội nhập quốc tế và khu vực, là sự kiện quan trọng góp phần khẳng định những nỗ lực trong tiến trình đẩy mạnh chuyển đổi số Quốc gia, là tiền đề căn bản để thực hiện nhiệm vụ trọng tâm Quốc gia được nêu trong Chiến lược phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030.

Ngày 07 tháng 9 năm 2022, UBND xã Kỳ Thọ đã tổ chức Hội nghị tập huấn và triển khai các nhiệm vụ Đề án 06 của Chính phủ. Cũng tại Hội nghị, UBND xã đã công bố các quyết định Kiện toàn Tổ công tác triển khai Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 xã Kỳ Thọ và 6 thôn trên địa bàn.

Đồng chí Nguyễn Hữu Hùng, Trưởng Công an xã Báo cáo trước Hội nghị

Đồng chí Nguyễn Thị Thảo Công chức Tư pháp - Hộ tịch xã triển khai đề án

Tham dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Dương Đình Hới - Bí thư Đảng uỷ, Chủ tich HĐND xã và đồng chí Hồ Văn Hiển - Chủ tịch UBND xã.

Đồng chí Hồ Văn Hiển, Chủ tịch UBND xã phát biểu tại Hội nghị

Nhận thức ý nghĩa, tầm quan trọng của Đề án, từ khi triển khai Đề án 06 của Chính phủ đến nay, UNBD xã quán triệt, chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể và các thôn triển khai thực hiện đề án quyết liệt, xây dựng Kế hoạch về triển khai thực hiện Đề án, thành lập, kiện toàn Tổ công tác Đề án 06 của xã và 6 thôn, Ban hành quy chế hoạt động của Tổ công tác. Việc tổ chức triển khai thực hiện 25 dịch vụ công thiết yếu tích cực triển khai tạo được dư luận đồng tình, ủng hộ đánh giá cao. Việc kết nối Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với các cơ sở dữ liệu chuyên ngành đã phát huy hiệu quả, đem lại những tiện ích cho người dân. Những nhiệm vụ trọng tâm của Đề án đã được triển khai cơ bản đúng tiến độ, bước đầu đã đem lại hiệu quả tích cực trong công tác cải cách thủ tục hành chính. Những kết quả bước đầu đã khẳng định việc triển khai thực hiện Đề án 06 là đúng đắn, kịp thời, góp phần tạo bước đột phá trong chuyển đổi số, xây dựng Chính phủ số, xã hội số, kinh tế số, công dân số.

Nguồn: Đ/c Nguyễn Hữu Hùng, Trưởng Công an xã