KỲ THỌ TỔ CHỨC TỐT KHÁM SƠ TUYỂN NGHĨA VỤ QUÂN SỰ - CÔNG AN NĂM 2019
loading...
10:03 09/11/2018

Sáng ngày 7/11/2018 (thứ 3) Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã Kỳ Thọ phối hợp với Trung tâm Y tế huyện và Trạm y tế xã tổ chức khám sơ tuyển thanh niên trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự, công an năm 2019.

Nhằm tuyển chọn những thanh niên có đủ điều kiện để thực hiện nghĩa vụ quân sự, công an năm 2019, vừa qua Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã Kỳ Thọ phối hợp với Trung tâm Y tế huyện và Trạm y tế xã tổ chức khám sơ tuyển thanh niên trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự, công an tuổi từ 18 – 27 thuộc diện đủ điều kiện khám sức khỏe thực hiện NVQS năm 2019.

Để công tác tuyển chọn công dân nhập ngũ diễn ra thuận lợi, Hội đồng NVQS xã Kỳ Thọ đã xây dựng kế hoạch phân công các thành viên Hội đồng nghĩa vụ quân sự tham gia công tác điều động thanh niên tham gia sơ tuyển sức khỏe thực hiện NVQS năm 2019, tổ chức rà soát, nắm chắc nguồn, số lượng thanh niên trong độ tuổi nhập ngũ, đẩy mạnh công tác tuyên truyền để nhân dân và thanh niên nhận thức rõ nghĩa vụ và trách nhiệm  của ngươi công dân với Tổ Quốc. Để tuyển chọn đủ chỉ tiêu và đảm bảo chất lượng, Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã Kỳ Thọ đã phát lệnh gọi 69 thanh niên đủ điều kiện đến sơ tuyển sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự. Để công dân tham gia sơ tuyển đông đủ, Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã Kỳ Thọ đã tổ chức phát lệnh gọi trước đó 15 ngày để cho công dân có thời gian chuẩn bị sắp xếp công việc về tham gia sơ tuyển. Đặc biệt là những công dân đang đi làm việc tại các khu công nghiệp trong nước, Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã đã yêu cầu gia đình vận động công dân về tham gia sơ tuyển theo đúng thời gian quy định. Mặc dù vậy nhưng thanh niên có mặt tham gia sơ tuyể 44/69 thanh niên nhận được lệnh đã tập trung đến khám sơ tuyển và chấp hành tốt các yêu cầu khám tuyển, thể hiện được trách nhiệm của người thanh niên đối với Tổ Quốc. Riêng 25 thanh niên không chấp hành HĐNVQS xã sẻ có biện pháp xữ lý nghiêm túc đúng luật.

Thanh niên Kỳ Thọ tập trung về tham gia kham tuyển nghĩa vụ quân sự, công an

Kết thúc đợt khám sơ quyển, Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã Kỳ Thọ đã tuyển chọn được 15 công dân đạt sức khỏe từ loại 1 đến loại 3 để tham gia vòng khám tuyển, được tổ chức vào tháng 12 tới.