Lãnh đạo Đảng ủy; HĐND- UBND- MTTQ xã Kỳ Thọ
loading...
23:31 29/11/2019

Lãnh đạo Đảng ủy; HĐND- UBND- MTTQ xã Kỳ Thọ

Ban Lãnh đạo xã Kỳ Thọ

TT

Họ và tên

Chức vụ

Số Điện thoại

Ghi chú

1

Dương Đình Hới

Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND xã

0982864075

hoikytho@gmail.com

2

Cao Thị Hồng Lam

Phó bí thư Đảng ủy xã

0987579300

Danguy2015 @gmail.com

3

Lê Thanh Bình

Chủ tịch UBND xã

0945079488

danguykytho@gmail.com

4

Nguyễn Thị Nguyệt

Chủ tịch UBMT Tổ quốc xã

0962284072

nguyenthinguyetlhpn@gmail.com

5

Phạm Đình Sinh

Phó CT HĐND xã

0988978994

Sinhkytho@gmail.com

6

Hồ Văn Hiển

Phó Chủ tịch UBND xã

0986504237

ubndkytho@gmail.com

Ý kiến bạn đọc