Bầu cử đại biểu QH và HĐND các cấp
RSS

Dự hội nghị có các Đ/c trong Ban Thường vụ Đảng ủy, thường trực HĐND, lãnh đạo UBND xã, các đ/c lãnh đạo đại diện cho các cơ quan, đơn vị, đoàn thể, thôn nơi đại biểu ứng cử đang công tác; các ông, bà được giới thiệu ứng...

Tham dự hội nghị có các Đ/c trong Ban Thường vụ Đảng ủy, thường trực HĐND, lãnh đạo UBND xã, các đ/c lãnh đạo đại diện cho các cơ quan, đơn vị, đoàn thể, thôn nơi ứng cử đại biểu đang công tác; các ông, bà được giới thiệu...