Phát động “tháng cao điểm” toàn dân ra quân xây dựng nông thôn mới.
loading...
16:36 20/09/2019

KẾ HOẠCH Phát động “tháng cao điểm” toàn dân ra quân xây dựng nông thôn mới, thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 74 năm ngày Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2 tháng 9