Chỉ thị

Số/Ký hiệu Trích yếu Đính kèm
Số: 06/CT-UBND Chỉ thị Phát động phong trào toàn dân ra quân diệt chuột, ốc bươu vàng bảo vệ sản xuất vụ hè thu năm 2019
Số: 05/CT-UBND Chỉ thị Phát động phong trào toàn dân ra quân làm giao thông, thuỷ lợi nội đồng phục vụ sản xuất vụ Hè thu năm 2019
Số: 04/CT-UBND Chỉ thị Về việc phòng trừ bệnh đạo ôn hại lúa vụ Xuân 2019
Số: 03/CT-UBND Chỉ thị Về việc thực hiện khẩn cấp công tác phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Ph
Số: 02/CT-UBND Chỉ thị Phát động tháng cao điểm toàn dân ra quân xây dựng nông thôn mới
Số: 01/CT-UBND Chỉ thị Phát động phong trào toàn dân ra quân tổng don vệ sinh môi trường dịp Tết Kỳ Hợi năm 2019