Chương trình công tác

Số/Ký hiệu Trích yếu Đính kèm
Số: 01/CTHĐ-UBND Chương trình hành động Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2015 – 2020 của Ủy ban nhân dân xã Kỳ Thọ
Số 01/CTr/ĐU Chương trình làm việc toàn khóa của Ban Chấp hành Đảng bộ xã Kỳ Thọ (nhiệm kỳ 2015-2020)