Danh sách cán bộ - công chức xã Kỳ Thọ
loading...
10:36 03/06/2022

DANH SÁCH CÁN BỘ - CÔNG CHỨC XÃ KỲ THỌ

TT

Họ và tên

Chứcvụ

Số Điện thoại

Ghi chú

1

Dương Đình Hới

Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND xã

0982864075

hoikytho@gmail.com

2

Cao  Thị Hồng Lam

Phó bí thư Đảng ủy xã

0987579300

danguy2015 @gmail.com

3

Hồ Văn Hiển

Chủ tịch UBND xã

0945079488

ubndkytho@gmail.com

4

Nguyễn Thị Nguyệt

Phó Chủ tịch HĐND xã

0962284072

nguyenthinguyetlhpn@gmail.com

5

Phạm Đình Sinh

Phó CT UBND xã

0988978994

Sinhkytho@gmail.com

6

Hồ Văn Trung

Phó CT UBND xã

0969341555

hovantrungcakytho@gmail.com

7

Lê Thanh Bình

Chủ tịch UBMTTQ xã

0945079488

thanhbinh kytho@gmail.com

8

Hoàng Lương Tấn

Chỉ huy Trưởng BCH Quân sự xã

0973412828

tankytho@gmail.com

9

Nguyễn Văn Thung

Văn phóng thống kê xã

0963663535

thungubndkt@gmail.com

10

Lương Thị Cúc

Văn phòng Đảng ủy xã

0962037612

Luongcuc153@mail.com

11

Lê Ngọc Hùng

Kế toán NS xã

0985726517

hungkytho @gmail.com

12

Hồ Minh Châu

Văn hoá – Xã hội

0967558045

hominhchauvhkt@gmail.com

13

Lê ThịThắm

Địa chính

0976253481

lethithamkythu@gmail.com

14

Nguyễn Thị Hòa

Địachính XD

0383651671

nguyenhoa.kvka@gmail.com

15

Nguyễn Thị Thảo

Tư pháp

0382864369

nguyenthaoka91@gmailcom

16

Lương Đình Lai

Chủ tịch Hội CCB xã

0983018709

hoiccbkytho@gmail.com

17

Phạm Thị Nghĩa

Chủ tịch Hội Nông dân

0333549055

phunukytho@gmail.com

18

Phạm Đình Nhân

Văn hóa Chính sách

0975146483

nhanndkt@gmail.com

19

Nguyễn Thị Thơm

Chủ tịch Hội LHPN

0975795736

thomkytho.ka@gmail.com

20

Hồ Thị Lan

Bí thư Đoàn thanh niên

0985792125

landangchau@gmail.com

21

Nguyễn Thanh Quang

Chủ tịch Hội Người Cao tuổi

0977653896

thanhquang@gmail.com

22

Trần Xuân Thanh

Phó CT Hội CCB

0984692852

xuanthanh@gmail.com

23

Cao Xuân Thích

Kiêm Phó chỉ huy trưởng

BCH Quân sự

0964131038

thichcaokt@gmail.com

24

Cao XuânThích

PCT Hội Nông dân xã

0983086502

thichcaokt@gmail.com

25

Trần Công Khang

Hợp đồng Bưu điện

0392000768

congkhang@gmail.com

26

Phạm Phương Mai

Phó CT Hội LH Phụ nữ

0359152009

phamphuongmai103 @gmail.com

27

Hồ Thị Hằng

PBT Đoàn TN

0349429580

hohangka2000@gmail.com

DANH SÁCH BAN CÔNG AN XÃ

1

Nguyễn Hữu Hùng

Trưởng Công an xã

0982424524

nguyenhuuhung8687@gmail.com

2

Nguyễn Ten

Phó Công an

0965807688

3

Dương Văn Thông

Công an viên

0989997788

4

Trần Đình Trung

Công an viên

0947631987

5

Nguyễn Văn Thái

Công an viên

0918480567