ĐẢNG UỶ - HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN - UỶ BAN NHÂN DÂN - UỶ BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC
loading...
09:14 08/10/2018

ĐẢNG UỶ - HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN - UỶ BAN NHÂN DÂN - UỶ BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC XÃ KỲ THỌ

DANH SÁCH CÁN BỘ, CCVC ĐẢNG ỦY - HĐND - UBND XÃ KỲ THỌ

TT Họ và tên Chức vụ
1 Dương Đình Hới Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND
2 Cao Thị Hồng Lam P.Bí thư Đảng ủy.
3 Phạm Đình Sinh Phó Chủ tịch HĐND
4 Lê Thanh Bình Chủ tịch UBND
5 Hồ Văn Hiển Phó Chủ tịch UBND
6 Phạm Đình Nhân Chủ tịch Hội Nông dân
7 Hoàng Lương Tấn Chỉ huy Trưởng BCH Quân sự
8 Hồ Văn Trung Trưởng Công an
9 Hồ Thị Lan Bí thư Đoàn thanh niên
10 Nguyễn Văn Thung Văn phòng UBND
11 Lê Thị Ngọc Hà Kế toán
12 Nguyễn Thị Nhung Văn phòng Đảng uỷ
13 Võ Xuân Dũng Địa chính
14 Hồ Văn Hiển Tư pháp
15 Nguyễn Tiến Hùng Địa chính
16 Nguyễn Thị Huyền Trang Chính sách xã hội
17 Phạm Thị Nghĩa Chủ tịch Hội LH Phụ nữ
18 Phạm Lương Đại Kế toán
19 Hồ Minh Đấu Chủ tịch Hội Cựu Chiến Binh
20 Nguyễn Thanh Quang Chủ tịch hội người cao tuổi
21 Lương Thị Cúc Văn phòng UBND
22 Trần Công Khang P. Chỉ huy Trưởng BCH Quân sự
23 Trần Xuân Thanh P. Trưởng Công an
24 Cao Xuân Thích P. Chủ tịch Hội Nông dân
25 Nguyễn Văn Khoán P. Chủ tịch Hội Cựu Chiến Binh
26 Lê Thị Hinh P. Chủ tịch Hội LH Phụ nữ
27 Hồ Minh Châu Văn hóa - Xã hội

Ý kiến bạn đọc