Công điện

Số/Ký hiệu Trích yếu Đính kèm
Số: 03/CĐ-UBND Công điện Về việc phòng trừ bệnh đạo ôn hại lúa vụ Xuân 2019
Số: 02/CĐ-UBND Công diện Về việc thực hiện khẩn cấp công tác phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi