Công văn

Số/Ký hiệu Trích yếu Đính kèm
Số: 12/CV- UBND V/v đồng ý cho nhà trường vận động và tiếp nhận tài trợ trong trường học năm học 2019 - 2020
Số: 09/UBND Về việc xin mắc công tơ điện thắp tại cổng Chào xã Kỳ Thọ
Số: 06/UBND Về việc khắc phục cột điện viễn thông trên tuyến đường trục xã Kỳ Thọ.
Số: 05/BCĐ Về việc chuẩn bị nhân lực vật tư Xây dựng kế hoạch PCTT- TKCN
Số: 04/UBND-NTM V/v đăng ký “Xã đạt chuẩn nông thôn mới” năm 2019
Số: 03/UBND V/v giới thiệu mẫu dấu, chữ ký và chức danh
Số: 02/CV-UBND Về việc đề nghị bổ nhiệm kế toán trưởng của đơn vị
205/UBND-VHTT Công văn v/v đăng ký sử dụng Hệ thống thư điện tử tỉnh Hà Tĩnh (mail Hà Tĩnh)
211/UBND-YT Công văn V/v tăng cường công tác phòng, chống cúm gia cầm lây sang người