Danh bạ điện tử Cán bộ, công chức xã Kỳ Thọ, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh
loading...
10:43 02/12/2019

TT

Họ và tên

Chức vụ

Địa chỉ mail đăng ký

Số điện thoại

1

Dương Đình Hới

BT. ĐU - CT HĐND

duongdinhhoi.kytho@hatinh.gov.vn

0982864075

2

Cao Thị Hồng Lam

P. Bí thư Đảng ủy

caohonglam.kytho@hatinh.gov.vn

0987579300

3

Phạm Đình Sinh

Phó chủ tịch HĐND

phamdinhsinh.kytho@hatinh.gov.vn

0988978994

4

Lê Thanh Bình

Chủ tịch UBND

lethanhbinh.kytho@hatinh.gov.vn

0945079488

5

Hồ Văn Hiển

Phó Chủ tịch UBND

vanhien.kytho@hatinh.gov.vn

0915940718

6

Nguyễn Văn Thung

Văn phòng - Thống kê

vanthung.kytho@hatinh.gov.vn

0963663535

7

Lương Thị Cúc

Văn phòng - Thống kê

luongthicuc.kytho@hatinh.gov.vn

0948161587

8

Hồ Văn Trung

Trưởng Công an xã

hovantrung.kytho@hatinh.gov.vn

0969341555

9

Hoàng Lương Tấn

Chỉ huy trưởng QS

hoangluongtan.kytho@hatinh.gov.vn

0973412828

10

Phạm Lương Đại

Kế toán -  Tài chính

phamluongdai.kytho@hatinh.gov.vn

11

Lê Thị Ngọc Hà

Kế toán -  Tài chính

ngocha.kytho@hatinh.gov.vn

0945434193

12

Võ Xuân Dũng

Địa chính - Xây dựng

xuandung.kytho@hatinh.gov.vn

0838409995

13

Nguyễn Tiến Hùng

Địa chính - Xây dựng

nguyentienhung.kytho@hatinh.gov.vn

0981112978

14

Hồ Minh Châu

Văn hoá - Xã hội

hominhchau.vhka@hatinh.gov.vn

0967558045

15

Nguyễn Thị Huyền Trang

Văn hoá - Xã hội

huyentrang.kytho@hatinh.gov.vn

16

Nguyễn Thị Nguyệt

Chủ tịch UBMTTQ

nguyenthinguyet.kytho@hatinh.gov.vn

0962284072

17

Phạm Đình Nhân

Chủ tịch Hội ND

phamdinhnhan.kytho@hatinh.gov.vn

0336686434

18

Hồ Thị Lan

Bí thư Đoàn TN

hothilan.kytho@hatinh.gov.vn

0985792125

19

Hồ Minh Đấu

Chủ tịch Hội CCB xã

hominhdau.kytho@hatinh.gov.vn

0348043698

20

Pham Thị Nghĩa

Chủ tịch Hội PN

phamthinghia.kytho@hatinh.gov.vn

0345820641

Ý kiến bạn đọc