Danh bạ điện tử Cán bộ, công chức xã Kỳ Thọ, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh
loading...
10:43 02/12/2019

TT

Họ và tên

Chức vụ

Địa chỉ mail đăng ký

Số điện thoại

1

Dương Đình Hới

BT. ĐU - CT HĐND

duongdinhhoi.kytho@hatinh.gov.vn

0982864075

2

Cao Thị Hồng Lam

P. Bí thư Đảng ủy

caohonglam.kytho@hatinh.gov.vn

0987579300

3

Nguyễn Thị Nguyệt

Phó chủ tịch HĐND

nguyenthinguyetlhpn@hatinh.gov.vn

0962284072

4

Hồ Văn Hiển

Chủ tịch UBND

ubndkytho@hatinh.gov.vn

0915940718

5

Phạm Đình Sinh

Phó Chủ tịch UBND

sinhkytho@hatinh.gov.vn

0988978994

6

Nguyễn Văn Thung

Văn phòng - Thống kê

vanthung.kytho@hatinh.gov.vn

0963663535

7

Lương Thị Cúc

Văn phòng - Thống kê

luongthicuc.kytho@hatinh.gov.vn

0948161587

8

Nguyễn Hữu Hùng

Trưởng Công an xã

huuhungka@hatinh.gov.vn

0982424524

9

Hoàng Lương Tấn

Chỉ huy trưởng QS

hoangluongtan.kytho@hatinh.gov.vn

0973412828

10

Lê Thị Ngọc Hà

Kế toán -  Tài chính

ngocha.kytho@hatinh.gov.vn

0945434193

11

Võ Xuân Dũng

Địa chính - Xây dựng

xuandung.kytho@hatinh.gov.vn

0838409995

12

Hồ Minh Châu

Văn hoá - Xã hội

hominhchau.vhka@hatinh.gov.vn

0967558045

13

Phạm Đình Nhân

Văn hoá - Xã hội

phamnhan@hatinh.gov.vn

0975146483

16

Lê Thanh Bình

Chủ tịch UBMTTQ

thanhbinhkytho@hatinh.gov.vn

0945079488

17

Hồ Văn Trung

Chủ tịch Hội ND

hovantrungcakytho@hatinh.gov.vn

0969341555

18

Hồ Thị Lan

Bí thư Đoàn TN

hothilan.kytho@hatinh.gov.vn

0985792125

19

Hồ Minh Đấu

Chủ tịch Hội CCB xã

hominhdau.kytho@hatinh.gov.vn

0348043698

20

Pham Thị Nghĩa

Chủ tịch Hội PN

phamthinghia.kytho@hatinh.gov.vn

0345820641