Danh mục thông tin
RSS

ĐẠI BIỂU SỐ 4 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN TIẾP XÚC CỬ TRI TRƯỚC KỲ HỌP THỨ 7 TẠI THÔN VĨNH THỌ XÃ KỲ THỌ

Các khu dân cư xã Kỳ Thọ sôi nổi tổ chức ngày đại đoàn kết toàn dân và kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Mặt trận thống nhất Việt nam.

Sáng ngày 7/11/2018 (thứ 3) Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã Kỳ Thọ phối hợp với Trung tâm Y tế huyện và Trạm y tế xã tổ chức khám sơ tuyển thanh niên trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự, công an năm 2019.

Thực hiện kế hoạch chỉ đạo chuyên môn số:12/KH-MN, ngày 30 tháng 9 năm 2018 và kế hoạch số: 41/KH-MN, ngày 29 tháng 10 năm 2018

Tiểu phẩm thi hoà giải viên giỏi ở huyện

Thi hoà giải viên Kỳ Thọ

Thực hiện quyết định số 657-QĐ/TU ngày 4 tháng 4 năm 2018 của Ban Thường vụ tỉnh ủy về ban hành quy chế tiếp xúc, đối thoại trực tiếp của người đứng đầu cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp với nhân dân

DI TÍCH LỊCH SỬ VĂN HOÁ TƯỚNG CÔNG PHẠM HOÀNH ( ĐỀN CHÀO )

TRƯỜNG TIỂU HỌC KỲ THỌ TỔ CHỨC BUỔI HOẠT ĐỘNG HƯỞNG ỨNG CHIẾN DỊCH LÀM CHO THẾ GIỚI SẠCH HƠN NĂM HỌC 2018-2019.

Để thiết thực thi đua lập thành tích chào mừng ngày thành lập Hội người cao tuổi Việt nam. Thực hiện kế hoạch của Hội người cao tuổi huyện Kỳ Anh; sáng ngày 9 tháng 10 năm Hội người cao tuổi xã Kỳ Thọ tham gia dự thi bài thể...

Trường Tiểu học Kỳ Thọ tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức Năm học 2018-2019