Đề cương giới thiệu Quyết định số 1453/QĐ-LĐTBXH ngày 09/10/2019 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về Phê duyệt Kế hoạch triển khai Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2019
loading...
09:35 22/10/2019

Ngày 09/10/2019, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành kèm theo Quyết định số 1453/QĐ-LĐTBXH Kế hoạch triển khai Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2019. Quyết định số 1453/QĐ-LĐTBXH có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Nội dung Kế hoạch triển khai Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2019, ban hành kèm theo Quyết định số 1453/QĐ-LĐTBXH, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Thu hút sự quan tâm, đề cao vai trò, trách nhiệm và tính chủ động tham gia hành động của cá nhân, gia đình, cộng đồng, cơ quan, tổ chức trong việc phòng, chống bạo lực, xâm hại phụ nữ và trẻ em.

- Đẩy mạnh phổ biến, tuyên truyền, giáo dục pháp luật về bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới, vận động toàn xã hội chủ động, tích cực hành động nhằm thực hiện hiệu quả hơn các chính sách, chương trình về bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới.

- Tăng cường giáo dục kiến thức, kỹ năng tự bảo vệ, tự phòng ngừa bạo lực, xâm hại cho phụ nữ và trẻ em, cho cha, mẹ, người chăm sóc trẻ em, các thành viên gia đình, người làm công tác bình đẳng giới và bảo vệ, chăm sóc trẻ em.

- Giảm thiểu tình trạng bạo lực, xâm hại phụ nữ và trẻ em; đẩy mạnh công tác phòng ngừa, phát hiện và ngăn chặn, xử lý kịp thời các vụ việc bạo lực, xâm hại phụ nữ và trẻ em; làm rõ trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Tăng cường vai trò điều phối, phối hợp các hoạt động giữa cơ quan quản lý nhà nước về bình đẳng giới với các cơ quan, tổ chức trong nước, quốc tế và địa phương trong lĩnh vực bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới.

2. Yêu cầu

- Đảm bảo thông tin tuyên truyền và chủ đề của Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2019 được triển khai sâu rộng, toàn diện. Chú trọng các hoạt động ở cấp cộng đồng, nhất là vùng sâu, vùng xa, vùng có nhiều đồng bào dân tộc thiểu số.

- Các hoạt động của Tháng hành động cần được tổ chức thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm, lồng ghép với các sự kiện khác để tạo hiệu ứng về truyền thông. Khuyến khích, tạo điều kiện huy động các bên tham gia và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực để triển khai các hoạt động của Tháng hành động.

II. CHỦ ĐỀ, THÔNG ĐIỆP

1. Chủ đề Tháng hành động năm 2019

“Chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em”.

2. Các thông điệp truyền thông

- Hưởng ứng Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2019.

- Hưởng ứng Ngày quốc tế xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ 25/11/2019.

- Bình đẳng giới là chìa khóa để chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em.

- Chủ động phòng ngừa và ứng phó với bạo lực, xâm hại đối với phụ nữ và trẻ em.

- Chấm dứt bạo lực, vun đắp yêu thương.

- Chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em.

- Hãy hành động, đó có thể là người thân của bạn.

- Hãy tố cáo hành vi bạo lực, xâm hại phụ nữ và trẻ em.

- Hãy hành động vì cộng đồng an toàn, bình đẳng, không bạo lực, xâm hại phụ nữ và trẻ em.

- Hãy hành động để chấm dứt xâm hại tình dục phụ nữ và trẻ em.

- Im lặng không phải là cách để bảo vệ bản thân và nạn nhân bị xâm hại.

- Xâm hại tình dục phụ nữ và trẻ em là tội ác nghiêm trọng.

- Quấy rối tình dục tại nơi làm việc cản trở sự tham gia của phụ nữ trong lao động.

- Hãy tố cáo khi bị quấy rối tình dục.

- Pháp luật nghiêm trị mọi hành vi bạo lực, xâm hại, quấy rối tình dục đối với phụ nữ và trẻ em.

- Hãy lên tiếng khi bị bạo lực, xâm hại. Mọi người sẽ giúp bạn!

III. MỘT SỐ CHỈ TIÊU CỤ THỂ

- 100% các bộ ngành, tỉnh, thành phố trong cả nước sẽ xây dựng kế hoạch, hướng dẫn và triển khai các hoạt động liên quan tới Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực giới ở các cấp từ trung ương đến cơ sở.

- 15 tổ chức quốc tế, đại sứ quán các nước và tổ chức phi chính phủ sẽ xây dựng kế hoạch, triển khai và hỗ trợ, phối hợp tổ chức các hoạt động trong Tháng hành động.

- Phấn đấu đạt 18.500 hoạt động hưởng ứng Tháng hành động sẽ được tổ chức trên toàn quốc với hơn 1.200.000 lượt người tham dự (tăng 15% so với năm 2018).

- Phấn đấu các hoạt động, nội dung, thông điệp của Tháng hành động sẽ được truyền tải qua 43.000 lượt truyền thanh, 1.500 phóng sự, tin bài, chuyên mục trên sóng truyền hình và khoảng 4.600 tin bài trên báo in, báo điện tử, bản tin, trang thông tin điện tử của các bộ, ngành và địa phương (tăng 15% so với năm 2018).

IV. CÁC NỘI DUNG CHÍNH

1. Các hoạt động chuẩn bị

1.1. Ở Trung ương

- Xây dựng kế hoạch, tài liệu hướng dẫn và tổ chức tập huấn, hướng dẫn triển khai Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2019 cho các bộ, ban, ngành, đoàn thể ở Trung ương và các địa phương trong cả nước.

- Tổ chức Cuộc thi thiết kế bộ nhận diện các sản phẩm truyền thông cho Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới.

- Sản xuất các sản phẩm truyền thông, ấn phẩm tuyên truyền phục vụ cho các hoạt động của Tháng hành động.

- Tổ chức các hội thảo, tập huấn và các chiến dịch truyền thông nhằm nâng cao nhận thức về bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới.

- Điều phối, kết nối các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động được tổ chức bởi các cơ quan, tổ chức trong nước và quốc tế.

1.2. Ở địa phương

- Xây dựng kế hoạch, văn bản hướng dẫn và tổ chức tập huấn, hướng dẫn triển khai Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2019 cho cấp cơ sở.

- Sản xuất các sản phẩm truyền thông, ấn phẩm tuyên truyền phục vụ cho các hoạt động của Tháng hành động.

2. Lễ phát động và các hoạt động trong Tháng hành động

2.1. Tổ chức Lễ phát động

- Cấp Trung ương, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2019, dự kiến vào ngày 09/11/2019 tại tỉnh Quảng Ngãi.

- Các địa phương tùy theo tình hình cụ thể tổ chức Lễ phát động hoặc mít tinh hưởng ứng Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới trong thời gian từ ngày 10-15/11/2019.

2.2. Tổ chức chuỗi các hoạt động để hưởng ứng Tháng hành động như: Họp báo, hội nghị, hội thảo, tập huấn, tọa đàm, đối thoại chính sách, truyền thông trên mạng xã hội, diễu hành, triển lãm tranh/ảnh, cuộc thi, chương trình giao lưu văn nghệ, thể thao; diễn đàn cho công nhân, người lao động ở các khu công nghiệp... về chủ đề bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em.

2.3. Xây dựng, xuất bản và phát hành các tài liệu/sản phẩm truyền thông, thông điệp về bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới như: Băng rôn, khẩu hiệu, tờ rơi, tờ gấp, sổ tay, phóng sự, video clip...

2.4. Gặp gỡ, tôn vinh các điển hình tiên tiến trong công tác bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới (đặc biệt là ở cấp cơ sở).

2.5. Tổ chức các hoạt động hỗ trợ, thúc đẩy bình đẳng giới như tặng quà, học bổng, cho vay vốn hỗ trợ sản xuất cho các nhóm đối tượng có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em gái.

2.6. Tổ chức một số đoàn kiểm tra liên ngành, thanh tra về công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ tại một số địa phương, cơ quan, đơn vị trong Tháng hành động.

3. Các hoạt động sau khi kết thúc Tháng hành động

Tổng kết, báo cáo kết quả triển khai Tháng hành động năm 2019.

V. ĐỐI TƯỢNG TRUYỀN THÔNG

- Lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên, cộng tác viên các cơ quan thông tấn, báo chí Trung ương và địa phương.

- Cán bộ, công chức, người lao động, đặc biệt là những người làm công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ; người cung cấp dịch vụ hỗ trợ cho người bị bạo lực trên cơ sở giới.

- Cộng đồng dân cư, bao gồm cả nam giới, phụ nữ, trẻ em, giới trẻ.

VI. MỘT SỐ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

- Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp, các ngành, đặc biệt là Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ các cấp đối với việc triển khai Tháng hành động nói riêng và đối với công tác bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới nói chung.

- Tích cực phối hợp và huy động nguồn lực, sự tham gia của các cơ quan, tổ chức, đối tác trong nước và quốc tế trong việc triển khai Tháng hành động.

- Phối hợp với các cơ quan truyền thông ở Trung ương và địa phương để tích cực truyền tải các thông điệp của Tháng hành động.

- Kêu gọi, vận động sự tham gia của các tổ chức, đoàn thể, nhân dân, người có uy tín và ảnh hưởng trong xã hội như: Lãnh đạo cấp cao, nhà khoa học, nghệ sỹ, doanh nhân nổi tiếng…

- Tăng cường việc tuyên truyền thông qua các phương tiện cá nhân, ứng dụng mạng xã hội và các hoạt động truyền thông ở cấp cộng đồng nhằm truyền tải các thông điệp trực tiếp đến được nhiều người dân.

- Bố trí kinh phí phù hợp cho việc triển khai các hoạt động của Tháng hành động.

- Tăng cường kiểm tra, giám sát về công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ.

VII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

- Đơn vị chủ trì: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội

- Đơn vị triển khai và phối hợp thực hiện: Các bộ, ban, ngành, cơ quan Trung ương, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố, các tổ chức Liên hợp quốc tại Việt Nam, các tổ chức phi chính phủ trong nước và quốc tế, các đại sứ quán và đối tác phát triển.

- Thành phần tham gia: Các lãnh đạo, đại diện các bộ, ban, ngành Trung ương và địa phương, các tổ chức Liên hợp quốc, tổ chức quốc tế, đối tác phát triển, tổ chức phi chính phủ và người dân ở cộng đồng./.

Nguồn: Đ/c Nguyễn Thị Thảo - Công chức TP-HT