Các đơn vị trực thuộc xã Kỳ Thọ
loading...
00:00 10/01/2018

Kỳ Thọ là xã phía Nam huyện Kỳ Anh, ba phía đông, nam, bắc là sông Cái và sông Kênh bao bọc và cùng đổ ra cửa biển, nên nước mặn thủy triều lên xuống; phía tây có 1,8 km đường Quốc lộ I A chạy qua.. Phía bắc giáp xã Kỳ Khang; phía nam giáp xã Kỳ Hải, xã Kỳ Thư, phía Tây giáp xã Kỳ Trung, Kỳ Văn; phía đông giáp xã Kỳ Ninh. Diện tích tự nhiên 1.722,03 ha, trong đó đất nông nghiệp 1309,42 ha, đất lâm nghiệp 369,75 ha, đất nuôi trồng thủy sản 190,02 ha. Tổng cả xã có 3.635 nhân khẩu với 1.069 hộ.

I. Các thôn:

1. Thôn Tân Sơn

2. Thôn Tân Thọ

3. Thôn Sơn Tây

4. Thôn Vĩnh Thọ

5. Thôn Sơn Nam

6. Thôn Sơn Bắc

II. Các trường

1. Trường THCS Thư Thọ

2. Trường tiểu học xã Kỳ Thọ

3. Trường Mầm Non xã Kỳ Thọ

III. Trạm

1. Trạm Y tế xã Kỳ Thọ