DỰ ÁN : CẢI TẠO, NÂNG CẤP SÂN TRƯỜNG THCS THƯ -THỌ ( ĐIỂM KỲ THỌ)
loading...
16:06 05/08/2019

CÔNG TRÌNH XDCB
TT NỘI DUNG Dự toán được duyệt GHI CHÚ
Quyết định đầu tư số 44/QĐ-UBND ngày 5/6/2019 của UBND xã Kỳ Thọ
Thời gian thực hiện: 30/7/2019 đến 30/10/2019
Tổng mức đầu tư 2.067.026.394
Xây lắp 1.674.471.143 Cty TNHH Văn Dũng Toàn
Thiết kế 108.832.645 Cty cổ phần tư vấn và xây dựng Hưng Cường
Giám sát 42.966.930 Cty TNHH Tư vấn XD TM Thăng Long
Chi phí QLDA 46.265.638 Cty cổ phần tư vấn và xây dựng Hưng Cường
Thẩm tra dự toán thiết kế 6.496.949 Phòng KT hạ tầng
Tư vấn đấu thầu 6.724.341 Công ty CP xây dựng Phúc Lâm
Thẩm tra quyết toán 21.600.422 Phòng tài chính
Chi phí hạng mục chung 58.606.490
Chi phí khác 2.632.008
Chi phí dự phòng 98.429.828