NHÀ LÀM VIỆC 2 TẦNG KHỐI MẶT TRẬN, NHÀ ĐA CHỨC NĂNG, NHÀ VỆ SINH ỦY BAN
loading...
16:05 07/01/2019

DỰ ÁN XDCB
TT NỘI DUNG Dự toán được duyệt GHI CHÚ
Quyết định đầu tư Số 73/QĐ-UBND ngày 30/10/2018 của UBND xã Kỳ Thọ
Thời gian thực hiện: 7/12/2018 đến 07/06/2019
Tổng mức đầu tư 3.657.879.291
Xây lắp 2.887.477.293 Công Ty TNHH tổng hợp Minh Vũ
Thiết kế 215.318.106 Công ty cổ phần dầu tư xây dựng và thương mại HT
Giám sát 94.853.629 Công ty TNHH xây dựng và thương mại 268
Chi phí QLDA 68.921.458 Cty TNHH Sinh cường Thịnh
Thẩm tra dự toán thiết kế 8.451.183 Sở Xây dựng
Thẩm tra quyết toán 34.749.853 Phòng Tài chính
Chi phí tư vấn đấu thầu 12.910.489 Cty TNHH Sinh cường Thịnh
Chi phí hạng mục chung 88.151.218
Chi phí khác 72.861.334
Chi phí dự phòng 174.184.728