Trường Tiểu học Kỳ Thọ tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức Năm học 2019-2020
loading...
18:05 13/09/2019

Sáng ngày 05/9/2019 trường Tiểu học Kỳ Thọ đã tổ chức Hội nghị CB, CC, VC năm học 2019-2020, về tham dự Hội nghị có các đồng chí lãnh đạo cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương xã Kỳ Thọ, đại diện Hội cha mẹ học sinh và toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường.

Đại biểu tham dự tại Hội nghị

Đ ồng chí Nguyễn Thị Hồng Vân – Bí thư chi bộ, hiệu trưởng nhà trường

thông qua báo cáo về kết quả thực hiện nghị quyết Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm học 2018 – 2019 và phương hướng kế hoạch nhiệm vụ năm học 2019 – 2020.

Hội nghị CB, CC, VC năm học 2019-2020 nhằm đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết năm học 2018-2019, đề ra phương hướng nhiệm vụ năm học 2019 - 2020, nhằm đổi mới mạnh mẽ, sâu sắc tư duy giáo dục, đổi mới về chương trình, nội dung, phương pháp dạy học, phương pháp kiểm tra đánh giá, chú trọng việc học đi đôi với hành, giáo dục nhà trường gắn với giáo dục gia đình và cộng đồng; coi trọng quản lý chất lượng giáo dục; tích cực ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và dạy học đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo;

Phát biểu tham luận của đại diện CBGV nhà trường

Phát biểu  của đại diện hội cha mẹ phụ huynh nhà trường

Đồng chí : Cao Thị Hồng Lam  – Phó bí thư Đảng ủy xã Kỳ Thọ phát biểu  chúc mừng thầy giáo và định hướng cho nhà trường.

Hội nghị đã thảo luận bàn các phương pháp, giải pháp nhằm đảm bảo tăng cường nền nếp, kỷ cương, dân chủ trong nhà trường; phát triển văn hóa đọc trong nhà trường và cộng đồng, xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện; chú trọng giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống và ý thức chấp hành pháp luật cho học sinh; Giữ vững Phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3; đẩy mạnh xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia để kiểm tra và công tác Kiểm định chất lượng giáo dục.

Hội nghi cũng đã thông qua và nhất trí cao quy chế dân chủ, quy chế phối kết hợp giữa công đoàn và nhà trường, quy chế chi tiêu nội bộ năm học 2019 -2020, Báo cáo của Ban thanh tra nhân dân năm học 2018-2019 và kế hoạch năm học 2019 - 2020.

Qua một bổi làm việc khẩn trương và nghiêm túc với tinh thần “ Đoàn kết, dân chủ, trí tuệ, đổi mới. Tập trung xây dựng môi trường giáo dục toàn diện” Hội nghị đã tiếp thu nhiều ý kiến tham luận có chất lượng, góp phần đề ra những giải pháp để quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học mới.

Thực hiện: Nguyễn Xuân Hiền