Giấy mời

Số/Ký hiệu Trích yếu Đính kèm
Số 22/GM-UBND Triển khai một số nhiệm vụ tháng cáo điểm xây dựng nông thôn mới.
Số 21/GM-UBND Tổ chức giao ban tháng 5 năm 2019
Số 19/GM-UBND Triển khai xây dựng rãnh thoát nước trục xã.
Số 18/GM-UBND Giấy mời triển khai sản xuất sản xuất vụ hè thu năm 2019
Số 17/GM-UBNd Họp triển khai nhiệm vụ tháng 5
Số 20/GM-UBND Tập huấn tuyên truyền cách xử lý và ủ men vi sinh, Phân loại rác
Số 16/GM-UBND Giấy mời: Hướng Dẫn Phúc tra kết quả điều tra hộ nghèo, hộ cận nghèo
Số 15/GM-UBND Giấy Mời: Về giải quyết kiến nghị lấn chiếm mương nuôi trồng thủy sản của ông Hồ Văn Đáo
Số 14/GM-UBND Giấy mời: Làm việc về xây dựng lại hội trường thông Sơn Nam - Sơn Bắc
Số 12/GM-UBND Giấy mời: Làm Thủ tục cấp GCNQS dụng đất cho ông Lương Đình Niêm
Số 10/GM-UBND Giấy mời Triển khai vụ nuôi tôm Xuân Hè 2019
số 06/GM-UBND Giấy mời tham dự giỗ Tướng Công Phạm Hoành 2019
Số 04/GM-UBND Hội nghị tổng kết nhiệm vụ Quân sự - an ninh và công tác thi đua khen thưởng 2018
Số 03/GM-UBND Hội nghị Tổng kết Xây dựng nông thôn mới
số 01/GM-UBND Lễ ra quân tổng điều tra dân số và nhà ở
Số:06/GM-UBND Giấy mời tham dự Lễ giỗ Tướng công Phạm hoành năm 2019
Số:GM-UBND Giấy mời giải quyết đất nông nghiệp theo kiến nghị của nhân dân
số: 03/GM-BCĐ Giấy mời Hội nghị Tổng kết công tác xây dựng nông thôn mới năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019