Giới thiệu
RSS

CÁC QUYẾT ĐỊNH KIỆN TOÀN SAU ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ XÃ KỲ THỌ NHIỆM KỲ 2020 - 2025

Kỳ Thọ là xã thuộc phía Nam huyện Kỳ Anh, ba phía đông, nam, bắc là sông Cái và sông Kênh bao bọc và cùng đổ ra cửa biển, nên nước mặn thủy triều lên xuống; phía tây có 1,8 km đường Quốc lộ I A chạy qua.. Phía bắc giáp xã Kỳ...

Lãnh đạo Đảng ủy; HĐND- UBND- MTTQ xã Kỳ Thọ

I. Trong lĩnh vực kinh tế, Uỷ ban nhân dân xã, thị trấn thực hiện những nhiệm vụ, quyền hạn sau đây: