Quyết định 1647/QĐ-UBND ngày 03/6/2019 về việc công bố danh mục và quy trình thực hiện liên thông các thủ tục hành chính: Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng chế độ tử tuất/hỗ trợ chi phí mai táng/hưởng mai táng phí trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
loading...
10:56 06/06/2019

Tin mới cập nhật