Quyết định 28/2019/QĐ-UBND ngày 22/5/2019 của UBND tỉnh Hà Tĩnh về việc sửa đổi Bộ tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2017-2020 thực hiện trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
loading...
10:52 24/05/2019

Tin mới cập nhật