Quyết định 30/2019/QĐ-UBND ngày 22/5/2019 của UBND tỉnh Hà Tĩnh về việc ban hành Tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu thực hiện trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh, giai đoạn 2019 - 2020
loading...
10:54 24/05/2019

Tin mới cập nhật