Quyết định 37/2019/QĐ-UBND ngày 26/6/2019 của UBND tỉnh Hà Tĩnh về việc Ban hành Quy định về quy trình tổ chức huy động, quản lý và sử dụng các khoản đóng góp tự nguyện của Nhân dân để xây dựng cơ sở hạ tầng của các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
loading...
16:00 26/06/2019

Tin mới cập nhật