Tin tức trong xã
RSS

Thực hiện kế hoạch hoạt động tháng 10 của Hội nông dân xã, Hội nông dân xã Kỳ Thọ, UBND xã Kỳ Thọ phối hợp với Trung tâm ứng dụng huyện Kỳ Anh tô chức tập huấn công tác sản xuất vụ đông xuân năm 2023 và chăn nuôi cho bà con...

Thực hiện công văn số 43 của thường trực hội Người cao tuổi huyện Kỳ Anh về việc tổ chức đại hội Hội NCT cơ sở; tiến tới, đại hội Hội NCT huyện Kỳ Anh nhiệm kỳ 2021-2026.

HỘI KHUYẾN HỌC-CỰU GIÁO CHỨC TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI LẦN THỨ VI, NHIỆM KỲ 2021-2026.

Thực hiện Kế hoạch hoạt động Quốc phòng - An ninh năm 2020. Được sự nhất trí của BTV Đảng uỷ - HĐND - UBND xã Kỳ Thọ cho phép Ban chỉ huy Quân sự, Công an xã Kỳ Thọ tổ chức Hội nghị tổng kết Quốc phòng An ninh năm 2020. Triển...

Thực hiện kế hoạch số 08-KH/ĐTN ngày 09 tháng 10 năm 2020 của Huyện Đoàn Kỳ Anh về việc tổ chức đợt sinh hoạt chính trị chào mừng thành công Đại hội Đảng bộ tính Hà Tĩnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 – 2025

Thực hiện kế hoạch số 01-KH/BTGDV ngày 15 tháng 9 năm 2020 của Ban Tuyên giáo Dân vận huyện ủy Kỳ Anh. Sáng ngày 26 tháng 9 năm 2020 Ban Thường vụ Đảngủy xã Kỳ Thọ tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết...

Thực hiện Thông báo kết luận số 362-TB//HU, ngày 16/12/2019 và Công văn số 876-CV/HU, ngày 18/02/2020 của Thường trực Huyện ủy; Kế hoạch 03/KH-MTTQ của Ủy ban Mặt trận tổ quốc huyện về việc triển khai thực hiện Cuộc vận động “quy...

Được sự nhất trí của Ban Thường vụ Đảng ủy, Thường trực HĐND; Sáng ngày 24 tháng 7 năm 2020; Hội đồng nhân dân xã Kỳ Thọ tổ chức kỳ họp thứ 12 khóa XIX nhiệm kỳ 2016 - 2021.