BAN CHỈ HUY QUÂN SỰ - CÔNG AN XÃ KỲ THỌ TỔ CHỨC THÀNH CÔNG HỘI NGHỊ TỔNG KẾT QUỐC PHÒNG AN NINH NĂM 2020. TRIỀN KHAI NHIỆM VỤ NĂM 2021.
loading...
10:19 31/12/2020

Thực hiện Kế hoạch hoạt động Quốc phòng - An ninh năm 2020. Được sự nhất trí của BTV Đảng uỷ - HĐND - UBND xã Kỳ Thọ cho phép Ban chỉ huy Quân sự, Công an xã Kỳ Thọ tổ chức Hội nghị tổng kết Quốc phòng An ninh năm 2020. Triển khai nhiệm vụ năm 2021.

BAN CHỈ HUY QUÂN SỰ - CÔNG AN XÃ KỲ THỌ TỔ CHỨC THÀNH CÔNG HỘI NGHỊ TỔNG KẾT QUỐC PHÒNG AN NINH NĂM 2020.

TRIỀN KHAI NHIỆM VỤ NĂM 2021.

Thực hiện Kế hoạch hoạt động Quốc phòng - An ninh năm 2020. Được sự nhất trí của BTV Đảng uỷ - HĐND - UBND xã Kỳ Thọ cho phép Ban chỉ huy Quân sự, Công an xã Kỳ Thọ tổ chức Hội nghị tổng kết Quốc phòng An ninh năm 2020. Triển khai nhiệm vụ năm 2021, về tham dự và chỉ đạo Hội nghị tổng kết.

Về phía huyện: Đồng chí Trung tá Võ Xuân Đắc chính trị viên phó, ban chỉ huy quân sự Huyện; Đồng chí Trần Văn Hùng trợ lý trinh sát BCHQS huyện; Đồng chí Trung tá Trần Đức Nam, phó trưởng công an huyện.

Về phía xã: Đồng chí Dương Đình Hới Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND xã; Đồng chí Hồ Văn Hiển, PBT Đảng uỷ, Chủ tịch UBND xã. Cùng các đồng chí trong BTV Đảng uỷ, thường trực HĐND - UBND - UBMMTQ, các ban ngành đoàn thể cấp xã.

Về phía thôn: Các đồng chí Bí thư thôn trưởng, các đồng chí thôn đội trưởng, công an viên, chiến sĩ dân quân có thành tích xuất sắc trong năm 2020

Thay mặt chủ trì Hội nghị Đ/c Hoàng Lương Tấn Chỉ huy trưởng BCH Quân sự xã Báo cáo Tổng kết công tác QP-AN năm 2020. Triển khai nhiệm vụ năm 2021.

Thay mặt đoàn Đại biểu huyện Đ/c Trung tá Trần Đức Nam, phó trưởng công an huyện đã phát biểu ghi nhận những thành tích mà lực lượng QP-AN đã đạt được trong năm qua, đồng thời có định hướng các nhiệm vụ trong thời gian tới. Đặc biệt là đợt cao điểm trước, trong và sau Tết Tân Sửu.

Đại diện cho Thường vụ Đảng uỷ; Thường trực HĐND - UBND - UBMTTQ xã Đồng chí Dương Đình Hới Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND xã đã phát biểu và giao nhiệm vụ cho hai ngành hoàn thành tốt nhiệm vụ trong năm 2021.

Sau buổi làm việc là Chương trình Ký kết giữa các ban ngành liên quan và công tác thi đua khen thưởng năm 2020.

Nguồn QS-AN xã