ĐẢNG BỘ XÃ KỲ THỌ TỔ CHỨC HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ HUYỆN LẦN THỨ XXVI, NHIỆM KỲ 2020-2025.
loading...
15:51 28/09/2020

Thực hiện kế hoạch số 01-KH/BTGDV ngày 15 tháng 9 năm 2020 của Ban Tuyên giáo Dân vận huyện ủy Kỳ Anh. Sáng ngày 26 tháng 9 năm 2020 Ban Thường vụ Đảngủy xã Kỳ Thọ tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025; phát động phong trào thi đua xây dựng Nông thôn mới chào mừng đại hội Đảng bộ tĩnh Lần thứ XIX nhệm Kỳ 2020 - 2025;

Thực hiện Kế hoạch số 01-KH/BTGDV ngày 15 tháng 9 năm 2020 của Ban Tuyên giáo Dân vận huyện ủy Kỳ Anh. Sáng ngày 26 tháng 9 năm 2020 Ban Thường vụ Đảngủy xã Kỳ Thọ tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025; phát động phong trào thi đua xây dựng Nông thôn mới  chào mừng đại hội Đảng bộ tĩnh Lần thứ XIX nhệm Kỳ 2020 - 2025;

Các thành phần tham gia học Nghị quyết

Tham gia học Nghị quyết có 225 Đồng chí gồm: các đồng chí Ban Chấp hành Đảng bộ xã, trưởng phó các ban ngành đoàn thể; toàn thể cán bộ, đảng viên, giáo viên và hội viên hội Cựu chiến binh trong toàn xã.

Đồng chí Dương Đình Hới: Bí thư đảng bộ Chủ tịch HĐND xã

Đồng chí: Dương Đình Hới: Bí thư Đảng bộ -  Chủ tịch Hội Đồng nhân dân xã trực tiếp báo cáo các nội dung của Nghị quyết đồng thời lồng ghép các chỉ tiêu, giải pháp chủ yếu của Nghị quyết đại hội đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020 - 2025 để thực hiện; năm 2020 có thêm 2-3 khu dân cư đạt khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu; xây dựng tuyến đường tham quan trải nghiệm; phấn đấu đến năm 2023 xã Thọ đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

Đồng chí Hố Văn Hiển Phó bí thư, Chủ tịch UBND xã

Đồng chí Hố Văn Hiển, Phó bí thư đảng bộ, Chủ tịch UBND xã phát động phong trào toàn dân thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và triển khai Kế hoạch xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2023./.

Đ/c: Cao Thị Hồng Lam
Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy