Giám sát “Tình hình thực hiện quy trình, các quy định và hiệu quả về thu chi các khoản đóng góp của phụ huynh” tại trường Trung học Cơ sở xã Kỳ Sơn.
loading...
14:15 12/05/2017

Chiều ngày 26/4, Đoàn Giám sát HĐND huyện Kỳ Anh đã thực hiện chương trình giám sát về công tác thu chi và hiệu quả một số công trình xây dựng tại Trường Trung học Cở Kỳ Sơn. Đồng chí Trần ĐìnhTùng – UVBTV Huyện ủy- Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy- Trưởng Ban KT- XH - HĐND huyện đã chủ trì buổi giám sát.

Đoàn Giám sát HĐND  huyện Kỳ Anh giám sát tại Trường Tiểu học Kỳ Sơn.

Đoàn Giám sát đang l;àm việc với Trường THCS Kỳ Sơn.

Sau khi kiểm tra giám sát trong năm học vừa qua, Trường Trung học Cơ sở Kỳ Sơn đã chấp hành và thực hiện việc thu, sử dụng các khoản thu theo qui định, hoàn thành các công trình phúc lợi xã hội có ích cho học sinh được hưởng lợi như;  Sửa chữa bàn ghế xuống cấp, làm mái che nhà Thư viện, xây dựng hơn 80m hàng rào, tu sữa 14 phòng học cấp 4 và 1 số công trình khác. Bên cạnh đó,  nhà trường luôn tạo một mối liên kết chặt chẽ giữa nhà trường và phụ huynh. Ngoài việc dạy học trên lớp, nhà trường còn phát động phong trào “ Tiếng trống học đường” giúp các em ý thức được giờ vào học ở nhà vào ban đêm.

Đại biểu tham dự buổi giám sát...

Đại biểu tham dự buổi giám sát...

Qua việc kiểm tra giám sát của Ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng Nhân dân  huyện Kỳ Anh nhằm nắm bắt tình hình việc thực hiện các quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, của các cơ quan quản lý nhà nước trong việc thu chi các khoản đóng góp của phụ huynh học sinh tại các Trường Trung học Cơ sở Kỳ Sơn. Từ  đó tạo sự đồng thuận, nhất trí cao của các bậc phụ huynh học sinh, góp phần tạo môi trường lành mạnh và nâng cao hiệu quả công tác giáo dục - đào tạo trong tình hình mới.

Đồng chí Trần Đình Tùng- UVBTV Huyện ủy- Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy
- Trưởng ban Kinh tế -xã hội HĐND  huyện kết luận buổi giám sát...

Kết luận tại buổi giám sát, đồng chí Trần Đình Tùng – UVBTV Huyện ủy – Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy - Trưởng Ban KT- XH - HĐND huyện đã đánh giá cao kết quả học tập dẫn đầu toàn huyện về thành tích dạy và học của Trường THCS Kỳ Sơn. Bên cạnh những kết quả đạt được,  trường THCS Kỳ Sơn cần khắc phục một số việc  trong quá trình thực hiện để xây dựng 1 ngôi giáo dục đào tạo chất lượng ở vùng sâu, vùng xa của huyện Kỳ Anh./.

Trung Anh