HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ KỲ THỌ TỔ CHỨC KỲ HỌP THỨ 11 KHÓA XIX, NHIỆM KỲ 2016 - 2021
loading...
09:36 04/06/2020

Thực hiện đề án nhân sự của Ban chấp hành Đảng bộ, sau đại hội: Đảng ủy, HĐND, UBND đã xây dựng các quy trình; gửi Ban thường vụ huyện ủy, thường trực HĐND, lảnh đạo UBND để ban hành các văn bản về kiện toàn các chức danh Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Thực hiện Chỉ thị số 35/CT/TW, ngày 30/05/2019 của Bộ Chính trị; Hướng dẫn số 26/HD-BTCTW, ngày 18/10/2019 của Ban tổ chức Trung ương và các Văn bản của cấp uỷ về chỉ đạo Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn Quốc lần thứ 13 của Đảng. Trong hai ngày 13 va 14 tháng 5 năm 2020 Đảng bộ xã Kỳ Thọ đã tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Thực hiện đề án nhân sự của Ban chấp hành Đảng bộ, sau Đại hội: Đảng uỷ; Thường trực HĐND - UBND đã xây dựng các quy trình gửi Ban Thường vụ huyện uỷ; Thường trực HĐND; Lảnh đạo UBND; Để ban hành các Văn bản về kiện toàn các chức danh Hội đồng nhân dân; Uỷ ban nhân dân nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Về tham dự và chỉ đạo kỳ họp có các Đồng chí trong đoàn công tác theo Quyết định số 1447-QĐ/HU của Ban Thường vụ huyện uỷ; các vị Đại biểu HĐND huyện bầu tại các xã Kỳ Thọ, Kỳ Khang và Kỳ Trung.

Các Đại biểu về tham dự kỳ họp

Tại kỳ họp Chủ toạ kỳ họp đã Báo cáo kết quả bầu các chức danh  sau Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đồng chí Dương Đình Hới Bí thư  Đảng bộ, Chủ tịch HĐND xã Báo cáo kết quả bầu các chức danh sau Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Kỳ họp đã phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ, tập trung trí tuệ, nêu cao tinh thần trách nhiệm thống nhất ban hành 10 Nghị quyết. Trong đó có 5 Nghị quyết miễn nhiệm các chức danh và 5 Nghị quyết xác nhận kết quả bầu các chức danh: Phó Chủ tịch HĐND xã; Trưởng ban KT-XH của HĐND xã; Chủ tịch UBND xã; Phó Chủ tịch UBND xã; Uỷ viên UBND xã.

Các Đồng chí trong đoàn công tác huyện, xã tặng hoa chúc mừng Phó chủ tịch HĐND và Trưởng ban KT-XH của HĐND xã nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Các Đồng chí trong đoàn công tác huyện, xã tặng hoa chúc mừng Chủ tịch UBND; Phó chủ tịch UBND và Uỷ viên UBND xã nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Đồng chí Bí thư Đảng bộ Chủ tịch HĐND xã biểu dương, ghi nhận những đóng góp quan trọng của các Đồng chí: Phó chủ tịch HĐND; Trưởng ban KT-XH của HĐND; Chủ tịch UBND; Phó Chủ tịch UBND và Uỷ viên UBND về lảnh đạo, chỉ đạo đạt nhiều thành tích trong thời gian qua. Đặc biệt để đào tạo, bồi dững đội ngũ cán bộ kế cận cho những nhiệm kỳ tiếp theo, các Đồng chí đã thống nhất cao trong chuyển đổi vị trí công tác mới. Trên cương vị nhiệm vụ mới mong các Đồng chí phát huy luôn phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ bằng các giải pháp để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Các Đồng chí trong đoàn công tác huyện, xã tặng hoa, quà cho các Đồng chí thôi giữ chức vụ: Phó chủ tịch HĐND; Trưởng ban KT-XH của HĐND; Chủ tich, Phó chủ tịch UBND; Uỷ viên UBND xã.

Đồng chí Hồ Văn Hiển Chủ tịch UBND xã nhiệm kỳ 2016 - 2021 phát biểu nhận nhiệm vụ.

Thay mặt các chức dânh vừa được HĐND xã bầu, Đồng chí Hồ Văn Hiển Chủ tịch UBND xãphát biểu cảm ơn sự tín nhiệm của các vị HĐND xã nhiệm kỳ 2016 - 2021 và hứa sẽ đoàn kết, phát huy dân chủ, bằng các giải pháp để thực hiện thắng lợi các Nghị quyết của HĐND, xây dựng xã Kỳ Thọ ngày càng phát triển, giàu, đẹp./

Nguồn: Dương Đình Hới

Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND xã