HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ KỲ THỌ TỔ CHỨC KỲ HỌP THỨ VII KHÓA XIX.
loading...
15:51 01/01/2019

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ KỲ THỌ TỔ CHỨC KỲ HỌP THỨ VII KHÓA XIX BÀN QUYẾT LIỆT VỀ ĐỀ ÁN THU GOM, VẬN CHUYỂN, XỬ LÝ RÁC THẢI VÀ CÔNG TÁC XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI.

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ KỲ THỌ TỔ CHỨC KỲ HỌP THỨ VII KHÓA XIX BÀN QUYẾT LIỆT VỀ ĐỀ ÁN THU GOM  VẬN CHUYỂN, XỬ LÝ RÁC THẢI VÀ CÔNG TÁC XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI.

Sáng ngày 28 tháng 12 năm 2018 HDND xã Kỳ Thọ tổ chức kỳ họp thứ VII khóa XIX. Tham dự, chỉ đạo kỳ họp: Về phía huyện: đồng chí Trần Đình Tùng, Ủy viên ban thường vụ, Trưởng ban tổ chức huyện ủy, các đồng chí trong đoàn công tác theo quyết định 717-QĐ/HU của Ban thường vụ huyện ủy chỉ đạo xã Kỳ Thọ; các đồng chí tổ 4 đại biểu HĐND huyện; Về phía xã: Các vị đạo biểu HĐND xã, trưởng phó các ban ngành đoàn thể cấp xã, bí thư thôn trưởng các thôn, hiệu trưởng các trường học, chủ nhiệm các Hợp tác xã có mặt đông đủ.

Đồng chí Dương Đình Hới Bí thư đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã khai mạc kỳ họp.

Thay mặt các đồng chí trong đoàn đại biểu HĐND huyện, đồng chí Võ Xuân Mão báo cáo kết quả kỳ họp thứ 7 HĐND huyện.

Sau khi trình bày các báo cáo các đại biểu tập trung thảo luận về đề án thu gom xử lý vận chuyển rác thải và công tác xây dựng nông thôn mới để cuối năm 2019 Kỳ Thọ đạt 20/20 tiêu chí.

Thực hiện Nghị quyết số 85 ngày 28/11/2014 của Quốc hội khóa XIII và Hướng dẫn số 321 ngày 02/10/2018 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa 14, HĐND xã sẽ tiến hành lấy phiếu tín nhiệm, đối với người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân bầu. Đây là nội dung giám sát đặc biệt quan trọng, thể hiện sự ghi nhận, đánh giá của HĐND đối với những nỗ lực, cố gắng và kết quả đạt được từ đầu nhiệm kỳ đến nay và củng là thước đo trách nhiệm của những người được lấy phiếu tín nhiệm. Trên cơ sở lắng nghe ý kiến của cử tri, từ thực tiễn theo dõi, giám sát của mình, mỗi đại biểu HĐND sẽ thực hiện việc đánh giá với tinh thần trách nhiệm, bảo đảm dân chủ, khách quan, công tâm.

Thay mặt các đồng chí trong đoàn đại biểu huyện về tham dự và chỉ đạo kỳ họp đồng chí Trần Đình Tùng: Ủy viên ban thường vụ trưởng ban tổ chức huyện ủy đã phát biểu ghi nhận những kết quả đạt được trong năm 2018 và chỉ rõ những nguyên nhân tồn tại cần khắc phục đặc biệt đồng chí yêu cầu các vị đại biểu HĐND cần tập trung thảo luận tìm ra các giải pháp để cuối năm 2019 xã Kỳ Thọ đạt 20/20 tiêu chí.

Tại kỳ họp này, thực hiện chức năng giám sát trực tiếp HĐND đã tiến hành phiên chất vấn; trả lời chất vấn với 2 nội dung được các đại biểu và cử tri quan tâm. HĐND đánh giá cao trách nhiệm của các vị đại biểu, các ban HĐND trong việc giám sát, theo dõi việc thực hiện các yêu cầu của HĐND, thể hiện trong phiên chất vấn với tinh thần cởi mở, thẳng thắn và trách nhiệm. Đồng chí Lê Thanh Bình Chủ tịch UBND xã đã phát biểu tiếp thu và giải trình các ý kiến của các vị đại biểu HĐND xã và cử tri quan tâm.

Với tinh thần đoàn kết, dân chủ, trách nhiệm cao trước nhân dân và những đóng góp tích cực bằng trí tuệ của các vị đại biểu HĐND. Kỳ họp thứ 7, HĐND xã khoá 19 đã thành công tốt đẹp. Kỳ họp đã ban hành 5 Nghị quyết: Nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội năm 2019; Nghị quyết phê chuẩn dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2019; Nghị quyết thông qua kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2019 của HĐND xã. Nghị quyết về đề án thu gom vận chuyển xử lý rác thải và Nghị quyết về xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND bầu./.

Nguồn Thường trực HĐND xã.