HỘI KHUYẾN HỌC-CỰU GIÁO CHỨC TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI LẦN THỨ VI, NHIỆM KỲ 2021-2026.
loading...
16:25 30/03/2021

HỘI KHUYẾN HỌC-CỰU GIÁO CHỨC TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI LẦN THỨ VI, NHIỆM KỲ 2021-2026.

HỘI KHUYẾN HỌC-CỰU GIÁO CHỨC TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI LẦN THỨ VI, NHIỆM KỲ 2021-2026.

Thực hiện công văn số 44 ngày 05 tháng 01 năm 2021 của ban Thường vụ huyện ủy, công văn số 06 ngày 06 tháng 01 năm 2021 của thường trực hội Khuyến học – Cựu giáo chức huyện Kỳ Anh về việc tổ chức đại hội Hội KH-CGC cơ sở; tiến tới, đại hội hội KH-CGC huyện Kỳ Anh lần thứ VI. Sáng ngày 30 tháng 3 năm 2021 hội KH-CGC tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2021-2026.

Đoàn Chủ tịch và thư ký Đại hội

Tham dự và chỉ đạo đại hội đại biểu huyện có đồng chí Võ Ngọc Thương, huyện ủy viên, phó Ban tuyên giáo Dân vận huyện ủy. Đồng chí Nguyễn Văn An và các đồng chí trong thường trực hội KH-CGC huyện. Đại biểu xã có các đồng chí trong Ban thường vụ Đảng ủy, thường trực HĐND, Lảnh đạo UBND; UBMTTQ; đại diện các ban ngành đoàn thể cấp xã, và 57 đại biểu đại diện cho các gia đình, dòng họ, cộng đồng.

Các đại biểu tham dự tham luận đại hội

Đại hội đã phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ, tập trung trí tuệ thảo luận đánh giá đúng những ưu điểm, khuyết điểm, nguyên nhân, và bài học kinh nghiệm trong quá trình triển khai, thực hiện nghị quyết nhiệm kỳ 2016 -2021.  Đại hội đã phát huy trí tuệ tập thể, tinh thần trách nhiệm, ý chí thống nhất đề ra phương hướng, mục tiêu nhiệm vụ và các giải pháp để xây dựng hội ngày càng phát triển.

Các Đại biểu t ham luận đại hội

Đại hội đã sáng suốt lựa chọn bầu 21 đồng chí vào BCH Hội KH-CGC xã, bầu 3 đồng chí vào ban kiểm tra nhiệm kỳ 2021 – 2026;  gồm nhửng đồng chí nhiệt tình trong công việc, luôn sâu sát gần gủi Nhân dân. Đại hội bầu 5 đ/c  thay mặt cho toàn thể hội KH-CGC xã đi dự Đại hội Đại biểu hội KH-CGC huyện lần thứ 6.

Ban chấp hanh nhiệm kỳ mới

Bế mạc đại hội đồng chí Dương Đình Hới Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND, Chủ tịch Hội KCGC nhiệm kỳ 2021-2026 kêu gọi toàn thể cán bộ hội viên hội Khuyến học, Cựu giáo chức phát huy đoàn kết, dân chủ, nêu cao tinh thần trách nhiệm, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao; thực hiện thắng lợi nghị quyết nhiệm kỳ 2016-2021

Nguồn: Dương Đình Hới: Chủ tịch hội KH-CGC