Hội phụ nữ xã Kỳ Thọ tổ chức tuyên truyền thu gom và xử lý rác thải cho các ban chấp hành và chi hội thôn Sơn Nam và Sơn Bắc
loading...
05:00 07/04/2019

Thực hiện đề án thu gom vận chuyển xử lý rác thải theo Nghị quyết HĐND xã

HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ XÃ KỲ THỌ TỔ CHỨC TUYÊN TRUYỀN

PHÂN LOẠI RÁC THẢI TẠI HỘ GIA ĐÌNH.

Chiều ngày 4 tháng 3 năm 2019 Hội liên hiệp phụ nữ xã Kỳ Thọ tổ chức cho hai chi hội phụ nữ thôn Sơn Bắc và thôn Sơn Nam để tuyên truyền phân loại rác tại hộ gia đình.

Về tham dự và chỉ đạo tuyên tuyền: Về phía huyện: Đồng chí Nguyễn Xuân Thành, Chủ tịch Hội nông dân huyện, đồng chí Nguyễn Thị Thủy, Chủ tịch Hội liên hiệp phụ nữ huyện Kỳ Anh; Về phía xã: Đồng chí Dương Đình Hới: Bí thư đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã các đồng chí trong Ban chấp hành hội phụ nữ xã các đồng chí chi ủy ban cán sự thôn và toàn thể hội viên hội phụ nữ chi hội Sơn Bắc, Sơn Nam.

Hội viên tham gia rất đông ngồi chật kín cả hội trường thôn.

Đồng chí Nguyễn Thị Thủy Chủ tịch Hội liên hiệp phụ nữ huyện trực tiếp tuyên truyền phân loại rác tại hộ gia đình.

Rác thải được phân thành 3 loại tương đương với 3 giỏ: Rác dễ phân hủy; rác khó phân hủy và rác tái chế. Đối với rác dễ phân hủy (Rác hữu cơ) Rác hữu cơ dễ phân hủy: là các loại rác dễ bị thối rữa trong điều kiện tự nhiên sinh ra mùi hôi thối như: các loại thức ăn thừa, hư hỏng (rau, cá chết, vỏ trái cây,….) dùng để ủ phân, vào hố trước đây ta đã xây để đốt rác;

Rác thải khó phân hủy được chia làm 2 loại đó là rác tái chế và không tái chế. Rác tái chế là các loại rác có thể sử dụng lại nhiều lần trực tiếp hoặc chế biến lại như: giấy, bìa các tông, kim loại (khung sắt, máy tàu hỏng, nhôm…), các loại nhựa (vỏ chai, đồ nhựa gia dụng)…. Còn lại các loại rác không tái chế là phần thải bỏ, (Rác vô cơ) chở đi tiêu hủy.

Các mô hình để phân loại rác tại hộ gia đình.

Đồng chí Dương Đình Hới Bí thư đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã báo cáo kết quả tình hình công tác xây dựng nông thôn mới quý I và nhiệm vụ trọng tâm quý II đồng thời vận động các chị phát huy tinh thần trách  nhiệm gương mẫu đi đầu trong công tác vệ sinh môi trường, phân loại rác thải, phong trào 3 sạch, chỉnh trang vườn hộ phấn đấu xay dựng thôn Sơn Bắc và thôn Sơn Nam đạt khu dân cư kiểu mẫu./.

Hội liên hiệp phụ nữ xã.