KẾT QUẢ THĂM ĐỒNG VỤ HÈ THU NĂM 2022
loading...
09:15 30/08/2022

Chiều ngày 29/09/2022, UBND xã phối hợp với Chi cục thống kê, Trung tâm Ứng dụng KHKT & Bảo vệ cây trồng vật nuôi huyện Kỳ Anh tổ chức thăm đồng đánh giá năng suất vụ Hè Thu. Năm 2022 xã Kỳ Thọ gieo cấy 291,69/291,69ha đạt 100%  kế hoạch với các giống lúa chủ lực như: ĐB 6, Xuân Mai, Khang Dân 18, ADI 168; BT 09……

Một số hình ảnh trong quá trình thăm đồng.

Sản xuất vụ Hè thu năm 2022 gặp phải thời tiết diễn biến phức tạp đã làm ảnh hưởng đến thời vụ cũng như sinh trưởng của cây lúa. UBND xã đã bám sát vào đề án sản xuất, làm tốt công tác tuyên truyền cũng như lãnh đạo chỉ đạo kịp thời, cùng với sự vào cuộc đồng bộ của các cấp, các ngành, sự tích cực của bà con nông dân nên lúa vụ Hè Thu năm 2022 của xã Kỳ Thọ phát triển khá tốt, ít sâu bệnh và cho năng suất khá.

Cán bộ chuyên môn đánh giá trên từng giống lúa.

Đoàn đã tổ chức kiểm tra, đánh giá tất cả các cánh đồng của 06/06 thôn trên địa bàn xã. Kết quả cho thấy các loại giống như ĐB 6; ADI 168 cho năng suất cao.

Nguồn: Phạm Phương Mai - Cán bộ Khuyến Nông