KỲ HỌP THỨ 3 KHÓA XX, NHIỆM KỲ 2021-2026 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ KỲ THỌ, BAN HÀNH 6 NGHỊ QUYẾT.
loading...
14:30 11/01/2022

Thực hiện kế hoạch số 02/KH-HĐND; Sáng nay 11 tháng 01 năm 2022 HĐND xã Kỳ Thọ khóa XX nhiệm kỳ 2021 - 2026 tổ chức Kỳ họp thứ 3 để đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2021, xem xét nhiều nội dung quan trọng mang tính quyết định tới sự phát triển của địa phương năm 2022 và những năm tiếp theo.

Tham dự, chỉ đạo kỳ họp có đồng chí Lê Văn Trọng, Ủy viên Ban thường vụ , Trưởng Ban Tuyên giáo Dân vận huyện ủy, đồng chí Nguyễn Lộc Hằng, Huyện ủy viên, Trưởng Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân huyện cùng các đồng chí trong đoàn công tác theo quyết định 289-QĐ/HU của Ban Thường vụ huyện ủy phụ trách chỉ đạo xã, các vị đại biểu HĐND huyện bầu tại xã Kỳ Thọ.

Các đại biểu tham dự kỳ họp

Khai mạc kỳ họp, Bí thư đảng ủy - Chủ tịch HĐND xã Kỳ Thọ nhấn mạnh: Kỳ họp thứ 3, HĐND xã khóa XX có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Theo đó, tại kỳ họp này sẽ tiến hành xem xét, thảo luận và thông qua nhiều nội dung mang tính quyết định đối với sự phát triển KT-XH trong năm 2022 và những năm tiếp theo.

Đồng chí Dương Đình Hới Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND xã khai mạc kỳ họp

Thường trực HĐND xã đề nghị đại biểu phát huy tinh thần dân chủ, thẳng thắn, trách nhiệm để tập trung cao nghiên cứu, thảo luận, đóng góp ý kiến phân tích hạn chế, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm; đề ra những nhiệm vụ, giải pháp tích cực nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển KT-XH, đảm bảo QP-AN năm 2022 và những năm tiếp theo.

Các đại biểu tham dự kỳ họp

Tại kỳ họp, các đại biểu đã nghe báo cáo về tình hình KT-XH năm 2021; phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp phát triển năm 2022; báo cáo kết quả thực hiện dự toán thu, chi ngân sách, đầu tư phát triển năm 2021 và thông qua dự toán phân bổ thu, chi ngân sách, vốn đầu tư phát triển năm 2022; báo cáo Tờ trình đầu tư công giai đoạn 2022-2025; về một số chính sách phát triển nông nghiệp, nông thôn và xây dựng NTM, đô thị văn minh trên địa bàn xã giai đoạn 2021-2023...

Đồng chí Hồ Văn Hiển Phó bí thư đảng ủy, Chủ tịch UBND xã báo cáo phát triển kinh tế xã hội năm 2021, nhiệm vụ năm 2022.

Đại biểu tập trung thảo luận thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 18 tháng 12 năm 2021 của Ban Chấp hành đảng bộ tỉnh về lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tập trung, tích tụ ruộng đất gắn với xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 và những năm tiếp theo, các giải pháp thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ năm 2022.

Các đại biểu thảo luận

Kỳ họp thứ 3 Hội đồng nhân dân xã Kỳ Thọ đã ban hành 6 Nghị quyết. Thường trực Hội đồng nhân dân kêu gọi toàn thể cán bộ Đảng viên và toàn thể cử tri và Nhân dân toàn xã phát huy nhừng kết quả và thành tích đã đạt được, tăng cường sự đoàn kết bằng các giải pháp cụ thể, quyết tâm vượt qua khó khăn, thách thức thi đua phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022.

Nguồn: Dương Đình Hới

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã