KỲ HỌP THỨ NĂM HĐND XÃ KỲ THỌ THÀNH CÔNG TỐT ĐẸP
loading...
20:48 13/01/2018

Sáng ngày 10 tháng 01 năm 2018 HĐND xã Kỳ Thọ khóa 19, nhiệm kỳ 2016-2021 tổ chức Kỳ họp thứ năm

KỲ HỌP THỨ NĂM HĐND XÃ KỲ THỌ THÀNH CÔNG TỐT ĐẸP

Sáng ngày 10 tháng 01 năm 2018 HĐND xã Kỳ Thọ khóa 19, nhiệm kỳ 2016-2021 tổ chức Kỳ họp thứ năm; về tham dự và chỉ đạo kỳ họp có: Đ/C Trần Đình Tùng: Ủy viên Ban thường vụ, trưởng ban tổ chức huyện ủy; cụm trưởng phụ trách 3 xã Kỳ Thọ, Kỳ Trung và Kỳ Khang. Đ/C Lê Văn Xuân: Huyện ủy viên, giám đốc Trung tâm y tế dự phòng huyện; tổ trưởng tổ đại biểu HĐND huyện. Đ/C Võ Xuân Mão: Huyện ủy viên, chánh thanh tra huyện. Đ/C Thượng tá: Đào Đức Cư: Đồn trưởng đồn biên phòng Kỳ Khang. Đ/C: Nguyễn Thị Cẩm Linh: Phó văn phòng HĐND-UBND huyện.

( Đồng chí Võ Văn Mảo báo cáo kết quả họp HĐND huyện)
Đồng chí Võ Xuân Mão phát biểu báo cáo kết quả họp HĐND huyện Kỳ Anh

Thay mặt đoàn công tác theo quyết định 270 của Ban thường vụ huyện ủy và các đại biểu HĐND huyện đồng chí Trần Đình Tùng phát biểu ghi nhận những kết quả đạt được trong năm 2017 đồng thời nhấn mạnh những tồn tại khó khăn cần khắc phục; đặc biệt đồng chí giao cho HĐND cần có các giải pháp, cơ chế chính sách để xây dựng nông thôn mới để cuối năm 2018 hoàn thành 6 tiêu chí làm tiền đề cho năm 2019 về đích nông thôn mới.

Sau 1 ngày làm việc khẩn trương, tích cực, với tinh thần trách nhiệm cao của các vị đại biểu HĐND; sự chuẩn bị chu đáo, nghiêm túc của UBND, các ban, ngành, đoàn thể. Kỳ họp thứ 5 HĐND xã khoá 19 đã hoàn thành các nội dung, chương trình đề ra.

( Đồng chí Phạm Đình Sinh  Phó CTHĐND xã báo cáo tổng hợp ý kiến cử tri gửi đến kỳ họp)
(Đồng Chí Phạm Đình Sinh - PCTHĐND xã  Báo cáo tổng hợp ý kiển cử tri gửi đến Kỳ Họp)

Kỳ họp thứ 5 đã xem xét đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội quân sự an ninh năm 2017; mục tiêu nhiệm vụ và các giải pháp năm 2018; Dự toán thu chi ngân sách xây dựng cơ bản năm 2018; Kỳ họp đã xem xét, thông qua các báo cáo của Ban kinh tế xã hội, ban pháp chế HĐND, tờ trình, dự thảo nghị quyết của Thường trực HĐND và UBND, báo cáo của UBMTTQ về tham gia xây dựng chính quyền.

Trên cơ sở xem xét các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết, tiếp thu nghiêm túc các ý kiến, kiến nghị của cử tri và các ý kiến thảo luận tại kỳ họp. HĐND dành thời gian để thảo luận; đặc biệt HĐND đã dành thời gian thỏa đáng để chất vấn trả lời chất vấn để làm rõ những vấn đề bức xúc của cử tri.

Mục tiêu nhiệm vụ năm 2018 hết sức nặng nề; là năm tiền đề để năm 2019 về đích NTM yêu cầu cần có các giải pháp đồng bộ mang tính đột phá, cần tập trung sức lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của cả hệ thống chính trị  mới hoàn thành được các mục tiêu nhiệm vụ đề ra; đặc biệt là các mục tiêu nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.

Kỳ họp thứ năm khóa 19; HĐND xã  ban hành 5 nghị quyết:

1.Nghị quyết về đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội quân sự, an ninh năm 2017; mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp năm 2018.

2.Nghị quyết về phê chuẩn dự toán thu chi ngân sách năm 2018; kế hoạch phân bổ ngân sách đầu tư xây dựng cơ bản năm 2018.

3.Nghị quyết về chương trình giám sát chuyên đề năm 2018.

4.Nghị quyết về quy hoạch đất ở khu vực thôn Tân Thọ.

5.Nghị quyết về phê chuẩn các kỳ họp thường lệ năm 2018.

Có)
(Đồng chí Dương Đình Hới - CTHĐND xã phát biểu bế mạc kỳ họp)

Phát biểu bế mạc kỳ họp thứ 5 khóa XIX HĐND xã đồng chí Dương Đình Hới Bí thư đảng ủy, chủ tịch HĐND xã kêu gọi toàn thể cán bộ, Đảng viên; cử tri và nhân dân toàn xã phát huy thành tích đã đạt được, tăng cường đoàn kết bằng các giải pháp cụ thể, quyết tâm vượt qua khó khăn, thách thức thi đua phấn đấu hoàn thành các mục tiêu nhiệm vụ năm 201 8./.

Nguồn Bài Viết: Dương Đình Hới