MẶT TRẬN TỔ QUỐC, CÁC ĐOÀN THỂ XÃ KỲ THỌ TỔ CHỨC SƠ KẾT CÔNG TÁC 6 THÁNG ĐẦU NĂM, TRIỂN KHAI CÁC NHIỆM VỤ GIẢI PHÁP 6 THÁNG CÒN LẠI NĂM 2019
loading...
09:16 25/07/2019

Chiều ngày 17 tháng 7 năm 2019. Mặt trận tổ quốc, các đoàn thể tổ chức hội nghị sơ kết tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ và các giải pháp những tháng còn lại năm 2019

Được sự thống nhất của Ban Thường vụ Đảng uỷ, chiều 27 tháng 7 năm 2019 Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể tổ chức Hội nghị Sơ kết tình hình nhiệm vụ 6 tháng đầu năm; triển khai nhiệm vụ, giải pháp của những tháng còn lại của năm 2019.

Về tham dự và chỉ đạo Hội nghị có Đồng chí Nguyễn Thị Thuỷ huyện uỷ viên, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện; Đồng chí Dương Đình Hới Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND xã, các Đ/c trong ban Thường vụ, Thường trực HĐND, lảnh đạo UBND, cùng các Đ/c  trưởng ban ngành đoàn thể, trưởng các chi hội, chi đoàn có mặt đông đủ.

Đồng chí Nguyễn Thị Nguyệt Chủ tịch MTTQ xã khai mạc Hội nghị​

Các đại biểu về tham dự Hội nghị​

Đồng chí Nguyễn Thị Nguyệt Uỷ viên Ban Thường vụ; Chủ tịch UBMTTQ xã chủ trì Hội nghị trình bày Báo cáo công tác Mặt trận và các đoaàn thể đã đạt được trong 6 tháng đầu năm, chỉ ra những tồn tại và hướng giải pháp trong những tháng còn lại. Các đại biểu đã tham gia thảo luận sôi nỗi.

Các Đại biểu tham luận tại Hội nghị

Thay mặt đại biểu huyện về tham dự Hội nghị Đ/c Nguyễn Thị Thuỷ huyện uỷ viên phát biểu ghi nhận những kết quả đạt được của Mặt trận và các đoàn thể, đồng thời cũng chỉ ra những việc cần tập trung nhất là công tác môi trường 5 không, 3 sạch.

Đồng chí Dương Đình Hới Bí thư Đảng uỷ; Chủ tịch HĐND xã phát biểu chỉ đạo hội nghị biểu dương Mặt trận và các đoàn thể đã tích cực vận động đóng góp xây dựng Nông thôn mới trong 6 tháng đầu năm; Đồng thời cũng giao cho mặt trận và các đoàn thể bằng các giải pháp tiếp tục động viên, gúp đỡ đoàn viên, hội viên và toàn thể nhân dân dấy lên phong tráo " Toàn dân chung sức xây dựng Nông thôn mới" để cuối năm Kỳ Thọ đạt 20/20 tiêu chí.