Phát huy sâu rộng dân chủ cơ sở, đẩy mạnh thi đua “dân vận khéo”
loading...
14:43 09/03/2016

Chiều 19/02, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Nam Hồng và Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Phan Cao Thanh chủ trì hội nghị triển khai nhiệm vụ 2016 của Ban chỉ đạo xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, Ban chỉ đạo thực hiện phong trào thi đua “dân vận khéo” tỉnh.

Chủ tịch UBMTTQ tỉnh Từ Văn Diện và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh cùng dự.

Năm qua, việc xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở được mở rộng và phát huy nhờ sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, sự thống nhất và đồng thuận cao trong toàn Đảng bộ và nhân dân. Theo đó, việc xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở được triển khai cụ thể từ cấp xã, phường, thị trấn; Quy chế dân chủ trong các cơ quan hành chính, sự nghiệp kịp thời được quán triệt theo Nghị định 04/2015/NQ-CP; việc xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ trong các loại hình doanh nghiệp được triển khai theo Nghị định số 60/2013/NĐ-CP.

Để Quy chế dân chủ cơ sở được phát huy tối đa, BCĐ thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở tỉnh đã quan tâm lãnh đạo thực hiện phong trào, đặc biệt là chỉ đạo các huyện, thành, thị ủy, đảng ủy trực thuộc chỉ đạo giải quyết những khó khăn, vướng mắc, vấn đề nổi cộm, bức xúc... Ở các huyện, thành, thị ủy và Đảng ủy trực thuộc, đến nay, 20/20 đơn vị đã kiện toàn BCĐ. Việc lấy ý kiến của các tổ chức Đảng và các tầng lớp nhân dân được tiến hành bài bản, phát huy dân chủ.

Ông Đặng Trần Phong - Phó Bí thư Thường trực huyện ủy Can Lộc: “Cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền Quy chế dân chủ cơ sở, phong trào “dân vận khéo”. Riêng các mô hình dân vận khéo, nói cần đi đôi với làm mới đem lại hiệu quả”

Với sự lãnh đạo, chỉ đạo của cả hệ thống chính trị, phong trào thi đua “dân vận khéo” năm 2015 cũng đạt những kết quả nổi bật, góp phần quan trọng vào thực hiện các nhiệm vụ phát triển KT – XH, giữ vững QP – AN, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của tỉnh.

Trên lĩnh vực kinh tế, phong trào thi đua “dân vận khéo” gắn với việc tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp, xây dựng NTM, vận động nhân dân tái định cư, giải phóng mặt bằng phục vụ các công trình, dự án trọng điểm...

Ông Nguyễn Văn Thanh - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh: “Một số nơi chính quyền chưa quan tâm đúng mức đến việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở. Trong các đơn vị hành chính sự nghiệp, nhiều nơi còn “khoán trắng” cho công đoàn. Trong các doanh nghiệp, cần tăng cường xây dựng tổ chức Đảng, tổ chức công đoàn để từ đó thực hiện xây dựng Quy chế dân chủ cơ sở”

Trên lĩnh vực VH – XH, công tác dân vận đã tập trung vào các cuộc vận động lớn như: chào mừng Đại hội Đảng các cấp, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 18, Đại hội lần thứ 12 của Đảng, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”...

Trên lĩnh vực QP – AN, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, phong trào thi đua “dân vận khéo” được đẩy mạnh, góp phần đảm bảo an ninh chính trị và tăng cường xây dựng các tổ chức Đảng.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Trần Nam Hồng đánh giá cao kết quả các cấp, ngành đạt được trong việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở cũng như phong trào thi đua “dân vận khéo” trong năm qua, đồng thời khẳng định công tác dân vận là một nội dung quan trọng trong nhiệm vụ chính trị của tỉnh.

Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Trần Nam Hồng: Dân chủ phải được thực hiện ngay từ chủ trương; dân chủ nhưng phải có kỷ cương, tuôn thủ quy chế, quy định, dân chủ phải gắn với dân trí.

Theo đó, các cấp, ngành, chính quyền địa phương từ tỉnh đến cơ sở cần tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “dân vận khéo”, đặc biệt là đổi mới nội dung, phương pháp vận động và huy động cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc.

Đối với việc thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở, cần được phát huy sâu rộng trong toàn xã hội, trong toàn Đảng, toàn dân. Dân chủ phải được thực hiện ngay từ chủ trương, dân chủ nhưng phải có kỷ cương, tuôn thủ quy chế, quy định, dân chủ phải gắn với dân trí. Theo đó, cần tuyên truyền phổ biến pháp luật về Quy chế dân chủ đến tận người dân, tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong toàn xã hội. Phát huy vai trò của người đứng đầu trong thực hiện dân chủ.

Phan Trâm