Sáng ngày 24 tháng 12 năm 2017 Đảng bộ xã Kỳ Thọ tổ chức Học tập, quán triệt Nghị quyết TW 6 khoá XII của Đảng
loading...
09:21 27/12/2017

Sáng ngày 24 tháng 12 năm 2017 Đảng bộ xã Kỳ Thọ tổ chức Học tập, quán triệt Nghị quyết TW 6 khoá XII của Đảng; về chỉ đạo và quán triệt Nghị quyết có Đồng chí Lê Mã Lương huyện uỷ viên; phó trưởng Ban Tuyên giáo huyện uỷ. Quán triệt Nghị quyết lần này gồm có 4 NQ chuyên đề do Ban chấp hành TW Đảng ban hành. Thành phần tham dự toàn thể cán bộ Đảng viên trong toàn Đảng bộ và chị em phụ nữ trên địa bàn toàn xã.