Tập trung cao công tác tuyên truyền bầu cử ĐBQH, HĐND các cấp
loading...
14:43 09/03/2016

Chiều 4/3, tại Can Lộc, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đặng Quốc Vinh chủ trì hội nghị báo cáo viên tháng 3.

Hội nghị đã nghe các báo cáo viên báo cáo tình hình kinh tế - xã hội huyện Can Lộc; hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty khoáng sản & thương mại Hà Tĩnh; kết quả 3 năm thực hiện Nghị quyết 21 – NQ/TW của Bộ chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế giai đoạn 2012 – 2020; một số nội dung mới của Luật bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội; tình hình thời sự quốc tế và thời sự trong nước, trong đó nhấn mạnh tình hình thời sự biển đảo hiện nay.

Phó Bí thư huyện ủy Can Lộc - Đặng Trần Phong báo cáo tình hình KT - XH huyện Can Lộc
Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Hoàng Văn Minh: Đề nghị đội ngũ báo cáo viên tuyên truyền đến người dân một số nội dung mới của Luật Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm xã hội, đặc biệt là Nghị quyết 21 của Bộ chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế giai đoạn 2012 - 2020

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đặng Quốc Vinh ghi nhận, biểu dương những kết quả trong phát triển kinh tế - xã hội của huyện Can Lộc, hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty Khoáng sản & thương mại Hà Tĩnh, đặc biệt là kết quả 3 năm thực hiện Nghị quyết 21 của Bộ chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế giai đoạn 2012 – 2020.

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đặng Quốc Vinh: Đội ngũ báo cáo viên cần tập trung tuyên truyền sự kiện kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập.

Định hướng công tác tuyên truyền trong thời gian tới, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị đội ngũ báo cáo viên tập trung tuyền truyền nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh của tỉnh, nhất là chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM và các khu kinh tế trọng điểm của tỉnh hiện nay.

Đội ngũ báo cáo viên cần tập trung cao công tác tuyên truyền bầu cử quốc hội, bầu cử HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021, đẩy mạnh tuyên truyền cho sự kiện kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập.

Trước đó, các đại biểu đã đi tham quan một số điểm di tích và mô hình kinh tế của huyện Can Lộc, thăm Công ty cổ phần Thức ăn chăn nuôi Thiên Lộc (Tổng công ty Khoáng sản & thương mại Hà Tĩnh).

P.T