Tập trung tuyên truyền thực hiện nhiệm vụ sản xuất - kinh doanh
loading...
14:43 09/03/2016

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe đồng chí Nguyễn Xuân Thọ - Phó ban Tuyên giáo Tỉnh ủy báo cáo kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; nghe đồng chí Đoàn Đình Anh – Trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh giới thiệu các nội dung cơ bản và điểm mới của Luật Tổ chức chính quyền địa phương nhân dịp bầu cử đại biểu quốc hội khóa 14 và HĐND các cấp.

Phó ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Xuân Thọ báo cáo kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng

Luật Tổ chức chính quyền địa phương được xây dựng trên cơ sở sửa đổi toàn diện Luật Tổ chức HĐND và UBND năm 2003 cho phù hợp với tinh thần Hiến pháp năm 2013. Luật gồm 8 chương, 143 điều được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 9 đã bổ sung quy định về đơn vị hành chính và thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính; trong đó nêu rõ việc phân loại đơn vị hành chính, thay đổi cấu trúc, thẩm quyền của chính quyền địa phương.

Đảng ủy khối doanh nghiệp cũng triển khai một số nội dung trong thời gian tới như: tập trung tuyên truyền bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa 14 và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021; kỷ niệm 110 năm ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập; các nhiệm vụ chính trị của tỉnh và nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trong 6 tháng đầu năm 2016...

Thúy Ngọc