THÔN SƠN BẮC TỔ CHỨC THÀNH CÔNG HỘI NGHỊ BẦU CỬ TRƯỞNG THÔN NHIỆM KỲ 2019 – 2022
loading...
17:40 07/10/2019

Thực hiện kế hoạch số 14/KH-UBND ngày 22/9/2019 của UBND xã Kỳ Thọ về việc triển khai công tác bầu cử trưởng thôn nhiệm kỳ 2019 - 2022. Chiều ngày 6 tháng 10 năm 2019, thôn Sơn Bắc tổ chức thành công hội nghị bầu cử trưởng thôn, ban cán sự thôn nhiệm kỳ 2019 - 2022. Trong không khí trang nghiêm và đúng quy định, hướng dẫn của cấp trên, thôn đã bầu ra trưởng thôn, thôn phó, thư ký, an ninh viên, thủ quỹ, thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2019 - 2022.

Về dự chỉ đạo hội nghị có đồng chí Cao Thị Hồng Lam - PBT Đảng ủy, cùng các đồng chí xã chỉ đạo thôn Sơn Bắc và sự có mặt của 102 hộ đại diện cho toàn thể cử tri  thôn Sơn Bắc.

Trong nhiệm kỳ qua, được sự quan tâm chỉ đạo của BTV Đảng ủy, Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQ xã và các ban ngành đoàn thể cấp xã cùng với sự nổ lực phấn đấu của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong thôn, có thể khẳng định thôn Sơn Bắc đã thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, dân quân, an ninh, xây dựng nông thôn mới mà nghị quyết nhiệm kỳ 2017 - 2019 đã đề ra.

Hội nghị nhiệm kỳ 2019 - 2022 đã ghi nhận trong điều kiện khó khăn của thôn dưới sự lãnh đạo của chi ủy, chi bộ, vai trò tiên phong của đội ngũ cán bộ, đảng viên, đặc biệt là sự vào cuộc quyết liệt của toàn thể nhân dân, trong nhiệm kỳ qua Ban chỉ huy thôn cùng với cán bộ đảng viên và nhân dân đã xây dựng được một số công trình như: Xây dựng hội trường, làm rãnh thoát nước, làm đường bê tông, xây bồn hoa  khu trung tâm thôn và một số công trình phúc lợi khác.

Dưới sự chỉ đạo của cấp ủy, ban cán sựu thôn xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm nhằm nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho Cán bộ và nhân dân nên đã tập trung chỉ đạo công tác tuyên truyền vận động nhân dân góp công, góp sức  xây dưng NTM và khu dân cư thôn Sơn Bắc trở thành khu dân cư  kiểu mẫu về đích cuối năm 2019, trong nhiệm kỳ đã vận động nhân dân hiến 200m2 đất , hiến 200 cây các loại,  xây dựng được 5 vườn mẫu,  huy động hằng nghìn ngày công lao động để xây dựng NTM; phá bỏ 46 vườn tạp để trồng cây ăn quả và rau màu.

Trong nhiệm kỳ đã làm được  1.620m/1.260m rãnh thoát nước  tăng 740m so với kế hoạch, đường bê tông 360m, đường nền cứng 2000m, làm 2,5km đường điện thắp đường quê, làm  13 bảng biển và giá treo cờ, xây 20 bồn hoa trước của làng, xây 550m bồn hoa, tu sữa giếng nhạn, làm 8 cống qua đường, làm sân bóng chuyền, sân bóng đá, trồng hàng rào xanh. Vận động nhân dân đóng góp xây mới hội trường thôn, huy động 1.550 ngày công để xây dựng nông thôn mới, tổng số tiền xây dựng phong trào nông thôn mới  gần 2.546.921.000 đồng  được nhân dân đồng tình hưởng ứng. Bình quân lương thực 710kg người/, tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 89%; gia đình thể thao đạt 45% , tỷ lệ hộ nghèo cuối năm  2018 có 12 hộ nghèo đạt  6,86%, hộ cận nghèo 20 hộ đạt 11,43%, người dân tham gia bảo hiểm đạt 95%, thôn giữ vững thôn văn hóa và hội nghị cũng đã chỉ ra những mặt tồn tại, hạn chế từ đó thống nhất các phương pháp, giải pháp nhằm tổ chức thực hiện thắng lợi các mục tiêu, kế hoạch, phương hướng đê ra.

Hội nghị  đã bầu ban cán sự thôn nhiệm kỳ 2019 - 2022 gồm các đồng chí sau:

1. Đ/c Nguyễn Văn Hậu - Thôn trưởng

2. Đ/c Hồ Công Anh  - Thôn phó, an ninh, thư ký

3. Đ/c Nguyễn Thị Thúy  - Thụ quỹ

4. Đ/c Nguyễn Xuân Tiếp - Thanh tra nhân dân

Sau thời gian làm việc 1 buổi, nghiêm túc, khẩn trương, sôi nổi với tinh thần trách nhiệm cao, đúng quy định. Thôn Sơn Bắc đã tổ chức Hội nghị bầu thôn trưởng và ban cán sự thôn nhiệm kỳ 2019 - 2022 thành công, tốt đẹp.

Nguồn: Đ/c Phạm Thị Nghịa – ĐUV – Chủ tịch HLHPN xã