THÔN SƠN NAM TỔ CHỨC THÀNH CÔNG HỘI NGHỊ BẦU CỬ THÔN TRƯỞNG NHIỆM KÌ 2019 – 2022
loading...
10:44 08/10/2019

Thực hiện Kế hoạch số 14/KH-UBND ngày 22/09/2019 của UBND xã Kỳ Thọ về việc triển khai công tác bầu cử trưởng thôn nhiệm kỳ 2019 - 2022. Chiều ngày 07/8/2019 mặt trận thôn Sơn Nam tổ chức hội nghị bầu cử trưởng thôn và bầu các chức danh thôn phó kiêm thư ký; thanh tra nhân dân kiêmgiám sát cộng đồng nhiệm kỳ 2019 - 2022.

Tham dự chỉ đạo hội nghi có các đồng chí trong đoàn công tác của xã chỉ đạo thôn Sơn nam theo quyết định của BTV đảng ủy.

Tại hội nghị thay mặt cho ban mặt trân thôn đồng chí Nguyễn Văn Ngàn bí thư chi bộ, trưởng ban mặt trận thôn khai mạc hôi nghị thông qua kết quả đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2019-2022, và kết quả hội nghị ban mặt trận bầu trưởng ban mặt trận thôn và định hướng các chức danh trong ban mặt trận, giới thiệu người ra ứng cử bầu trưởng thôn

Hội nghị nghị nge đồng chí Trần Thái Huy thôn trưởng báo cáo đánh giá nhiệm kỳ 2017-2019. Trong nhiệm đã tổ chức thực hiện đạt được một số chỉ tiêu quan trọng đó là:

- Bình quân lương thực 715kg/người/năm

- Thu nhập 34,5 triệu đồng/người/năm

- Làm được 1710m rãnh thoát nước; 241/100m; 860m/500m đường nền cứng đạt 172%; 10 cống qua đường, làm sân bóng chuyền, sân bóng đá, trồng hàng rào xanh, cổng, cầu môn sân bóng đá, đường điện thắp sáng đường quê 2,3km, làm 18 bảng biển và giá treo cờ.

- Xây mới hội trường thôn, mua sắm phông màn, loa máy, các nội thất bên trong, đang tiếp tục xây dựng chỉnh trang khuôn viên khu trung tâm, huy động 1150 ngày công để xây dựng nông thôn mới, với tổng số tiền xây dựng 1.584543.000 triệu đồng (không tinh ngày công lao động và cấp trên hỗ trợ xi măng).

- Thôn vẫn giữ được thôn văn hóa; tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 85%; gia đình thể thao đạt 35%.

- Đến thời điểm sau phúc tra còn lại 17 hộ nghèo chiếm tỷ lệ 9,71%, hộ cận nghèo 12 hộ chiếm tỷ lệ 6,86%, người dân tham gia bảo hiểm đạt 93%, An ninh trật tự an toàn xã hội ổn định, trong nhiệm kỳ qua xẩy ra 04 vụ, đã giải quyết 3 vụ, chuyển lên cấp trên 1 vụ, không có vụ việc tồn đọng.

Mục tiêu, phương hướng đến năm 2022:

- Bình quân lương thực 750kg người/năm;

- Thu nhập bình quân 46,5 triệu đồng/người/ năm.

- Tỷ lện hộ nghèo dưới 5%

- Tỷ lệ gia đình văn hóa 85 - 90%; Gia đình thể thao đạt 35-40%; Giữ vững danh hiệu thôn văn hóa.

- Giảm tỷ lệ sinh con thứ 3 xuống dưới 20%

- Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 97%

- Xây dựng 3 mô hình sản xuất ( 01 mô hình làm đất, 01 mô hình chăn nuôi, 01 mô hình nuôi trồng thủy sản)

- Hoàn thành khuôn viên hội trường thôn.

- Xây bồn hoa trên 3 tuyến đường mấu.

- Làm đường nền cứng nội đồng 400 m.

- Xây rãnh thoát nước 60m.

- Tiếp tục xây dựng 03 tuyến đường kiểu mẫu, xanh sạch đẹp giao cho các đoàn thể và từng tổ tự quản, quản lý;

- 100 % hộ dân trong thôn đạt 10/10 tiêu chí hộ gia đình nông thôn mới, 50% hộ dân trong thôn xây dựng hố ủ phân men vi sinh.

- Phấn đấu cuối năm 2019 thôn đạt khu dân cư kiểu mẫu, đến năm 2022 thôn đạt khu dân cư kiểu mẫu nâng cao.

Hội nghi được nghe đồng chí Nguyễn Thị Hiền, thôn phó kiêm thư ký báo cáo kinh tế công khai.

Tại hội nghị thay mặt đoàn công tác đồng chí Hồ Văn Trung, Đảng ủy viên, trưởng công an xã phát biểu chỉ đạo hội nghị

Hội nghị thảo luận

Hội nghị đã bầu đồng chí Trần Thái Huy phó bí thư chi bộ làm thôn trưởng nhiệm kỳ 2019 - 2022; đồng chí Nguyễn Thị Hiền, chi ủy viên làm thôn phó kiêm thư ký nhiệm kỳ 2019 - 2022; đồng chí Hồ Văn Ngà làm thanh tra nhân dân kiêm giám sát cộng đồng nhiệm kỳ 2019 – 2022.

Biểu quyết tại Hội nghị

Sau thời gian làm việc 1 buổi, nghiêm túc, khẩn trương, sôi nổi với tinh thần trách nhiệm cao, đúng quy định. Thôn Sơn Nam đã tổ chức Hội nghị bầu thôn trưởng và ban cán sự thôn nhiệm kỳ 2019 - 2022 thành công, tốt đẹp.

Nguồn: Đ/c Hồ Văn Trung – ĐUV – Trưởng Công an xã