THÔN SƠN TÂY TỔ CHỨC THÀNH CÔNG HỘI NGHỊ BẦU CỬ THÔN TRƯỞNG NHIỆM KÌ 2019 - 2022
loading...
12:26 07/10/2019

Thực hiện Kế hoạch số 14/KH-UBND ngày 22/09/2019 của UBND xã Kỳ Thọ về việc triển khai công tác bầu cử trưởng thôn nhiệm kỳ 2019 - 2022. Chiều ngày 05 tháng 10 năm 2019, Thôn Sơn Tây đã tổ chức thành công Hội nghị Bầu cử thôn trưởng, Ban cán sự thôn nhiệm kỳ 2019 - 2022. Trong không khí trang nghiêm và đúng quy định, hướng dẫn của cấp trên, Thôn đã bầu Thôn trưởng, Thôn phó – Thư ký, Thụ quỵ, Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2019 - 2022.

Đại biểu tham dự Hội nghị

Tới dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Dương Đình Hới - Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng nhân dân; đồng chí Hồ Văn Hiển – Phó Chủ tịch UBND xã cùng các đồng chí Đoàn công tác xã chỉ đạo thôn Sơn Tây và sự có mặt của 94 cử tri đại diện cho toàn thể cử tri thôn Sơn Tây.

Trong nhiệm kỳ vừa qua, được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Thường vụ Đảng ủy, Thường trực HĐND-UBND-UBMTTQ xã và các ban, ngành, đoàn thể xã cùng với sự nỗ lực cố gắng của cán bộ, đảng viên và toàn thể nhân dân trong thôn, có thể khẳng định thôn Sơn Tây đã thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, dân quân – an ninh, nông thôn mới của thôn đề ra. Hội nghị nhiệm kỳ 2019 – 2022 đã ghi nhận trong điều kiện khó khăn của thôn dưới sự lãnh đạo của chi uỷ, chi bộ, vai trò tiên phong của đội ngũ cán bộ, đảng viên đặc biệt là sự vào cuộc quyết liệt của toàn thể nhân dân, nhiệm kỳ qua thôn Sơn Tây đã tập trung lãnh đạo, quan tâm, tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội; văn hóa xã hội được chú trọng; an ninh trật tự an toàn trên địa bàn được giữ vững; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ngày được nâng lên. Nhiều công trình do nhân dân đóng góp đã được xây dựng như nâng cấp nhà văn hóa thôn, mua sắm các cơ sở vật chất, chỉnh trang khu trung tâm, khu thể thao thôn, đổ đường bê tông, xây rãnh thoát nước,... với tổng kinh phí được huy động 593,9 triệu đồng. Bộ mặt nông thôn mới có nhiều khởi sắc; tỷ lệ hộ nghèo đến cuối năm 2018 còn 3,9%; thu nhập bình quân đầu người đạt 45 triệu đồng/người/năm; gia đình văn hoá đạt 90%, gia đình thể thao đạt 45%, thôn giữ vững làng văn hóa,… và Hội nghị cũng đã chỉ ra những mặt còn tồn tại, hạn chế từ đó thảo luận thống nhất cao các phương pháp, giải pháp nhằm tổ chức thực hiện thắng lợi các mục tiêu, kế hoạch, phương hướng nhiệm kỳ tới đề ra.

Đ/c Dương Đình Hới phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị đồng chí Dương Đình Hới - Bí thư Đảng uỷ - Chủ tịch HĐND xã đã ghi nhân, đánh giá cao về công tác Hội nghị, thôn tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết để tập trung lãnh đạo xây dựng hoàn thành các chỉ tiêu, tiêu chí xây dựng Nông thôn mới góp phần đưa xã nhà về đích Nông thôn mới cuối năm 2019, đồng thời thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội các cấp và đặc biệt là Nghị quyết Đại hội của chi bộ nhiệm kỳ 2019 - 2022 và nhấn mạnh một số nội dung: Ban cán sự thôn nhiệm kỳ mới cần quan tâm công tác thu chi, quản lý thu chi đúng quy định, công tác xây dựng Nông thôn mới, cần đầu tư nâng cấp sân, khuôn viên Hội trường, cần quan tâm vận động nhân dân chỉnh trang công việc của hộ gia đình,…

Hội nghị đã bầu Ban cán sự thôn nhiệm kì 2019 - 2022, đó là các đồng chí:

Đ/c Hồ Văn Thanh – Thôn trưởng

Đ/c Hồ Văn Nho – Thôn phó – thư ký

Đ/c Phạm Thị Hường – Thụ quỹ

Đ/c Phan Công Đính – Thanh tra nhân dân

Hội nghị bầu bằng giơ tay

Ban cán sự thôn nhiệm kỳ 2019 - 2022 nhận nhiệm vụ

Sau thời gian làm việc 1 buổi, nghiêm túc, khẩn trương, sôi nổi với tinh thần trách nhiệm cao, đúng quy định. Thôn Sơn Tây đã tổ chức Hội nghị bầu thôn trưởng và ban cán sự thôn nhiệm kỳ 2019 - 2022 thành công, tốt đẹp.

Nguồn: Đ/c Hồ Văn Hiển – ĐUV – Phó Chủ tịch UBND xã