THÔN TÂN SƠN XÃ KỲ THỌ TỔ CHỨC HỘI NGHỊ BẦU CỬ THÔN TRƯỞNG NHIỆM KỲ 2019 - 2922
loading...
10:02 07/10/2019

Thực hiện Kế hoạch số 14/KH-UBND ngày 22/09/2019 của UBND xã Kỳ Thọ về việc triển khai công tác bầu cử trưởng thôn nhiệm kỳ 2019 – 2022. Ngày 06/10/2019 thôn Tân Sơn xã Kỳ Thọ tổ chức hội nghị bầu cử trưởng thôn nhiệm kỳ 2019 - 2022, tham dự hội nghị có Đ/c Lê Thanh Bình – Phó bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND xã, Đ/c Phạm Đình Nhân – Đảng ủy viên – Chủ tịch HND xã và các đc trong đoàn công tác chỉ đạo thôn, trưởng phó các chi hội chi đoàn và toàn thể nhân dân thôn Tân Sơn.

Trong nhiệm kỳ qua mặc dù còn nhiều khó khăn thách thức nhưng ban cán sự thôn cùng với nhân dân trong thôn đã đoàn kết, nhất trí, triển khai thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, tạo niềm tin với nhân dân; các chủ trương, nghị quyết đề ra đều được nhân dân đồng thuận hưởng ứng; khơi dậy được các nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội. Nhiều công trình do nhân dân đóng góp đã được xây dựng như nhà văn hóa và các công trình tại khu trung tâm thôn, đường bê tông, rãnh thoát nước,… tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân phát triển kinh tế xã hội. Bộ mặt nông thôn mới có nhiều khởi sắc. Đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân ngày càng được nâng lên rõ rệt, tỷ lệ hộ nghèo đến cuối năm 2018 còn 8,51%. Phong trào xây dựng nông thôn mới được nhân dân đồng tình ủng hộ; văn hoá ,văn nghệ, thể dục thể thao phát triển mạnh mẽ, công tác an ninh nông thôn có nhiều chuyển biến tích cực. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị luôn được quan tâm lãnh đạo nên đã đạt được nhiều thành tích đáng kể, làm tiền đề phát triển trong những năm tiếp theo...

Triển khai nhiệm vụ nhiệm kỳ 2019 - 2022, hội nghị đã tập trung thảo luận làm rõ những thuận lợi, khó khăn trong hoạt động của thôn và đề ra những giải pháp để tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ nhiệm kỳ 2019 - 2022. Hội nghị đã thảo luận và thống nhất cao các nhiệm vụ, giải pháp trong nhiệm kỳ tới, một số nhiệm vụ được tập trung chỉ đạo:

thôn hoàn thành tốt nhiệm vụ, các đoàn thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Bình quân lương thực 800kg người/năm;

Thu nhập bình quân 40 triệu đồng/người/ năm.

Tổng đàn trâu bò : 195 con

Tổng đàn lợn 255 con

Tổng đàn gia cầm 36.000 con

Tỷ lệ hộ nghèo dưới 5 %

Tỷ lệ gia đình văn hóa 90 - 93%; Gia đình thể thao đạt 40 - 45%; Giữ vững danh hiệu thôn văn hóa.

Giảm tỷ lệ sinh con thứ 3 xuống dưới 20%0

Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 95%

Xây dựng 3 mô hình sản xuất ( 1 mô hình trồng trot,  2 mô hình chăn nuôi )

* Về nông thôn mới:

Đạt khu dân cư kiểu mẫu, vườn mẫu trong năm 2020

Làm nền cứng nội đồng  1000 m

Xây rãnh thoát nước 600m

Tu bổ kênh mương nội đồng 500 m.

Tiếp tục xây dựng ba đoạn đường kiểu mẫu, xanh sạch đẹp giao cho các đoàn thể quản lý;

100 % hộ dân trong thôn đạt tiêu chí khu dân cư kiểu mẫu, 70 - 80% hộ dân trong thôn xây dựng hố ủ phân men vi sinh để ủ phân để phục vụ gia đình, 100% hộ chăn nuôi xây hố phân có mái che.

C - Hội nghị bầu Ban cán sự thôn nhiệm kỳ 2019 - 2022.

Hội nghị bầu Ban ban cán sự thôn nhiệm kỳ 2019 - 2022.

Phát biểu tại hội nghị đồng chí Lê Thanh Bình – Phó bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND xã đánh giá cao về những kết quả mà thôn Tân Sơn đạt được trong nhiệm kỳ qua và đồng chí cũng nhấn mạnh vai trò của ban cán sự thôn rất quan trọng, cần phát huy thế mạnh nhiều hơn nữa, đặc biệt là quan tâm đến phong  trào xây dựng vườn mẫu, chỉnh trang vườn hộ và vận động nhân dân xây dựng mô hình kinh tế, chú trọng đến công tác vận động nhân dân tích cự tham gia vào chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM. Thôn Tân Sơn xã Kỳ Thọ đoàn kết phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ nhiệm kỳ 2019 -2022 góp phần đưa xã nhà về đích xây dựng nông thôn mới cuối năm 2019.

Nguồn: Đ/c Phạm Đình Nhân - ĐUV - Chủ tịch HND xã