THÔN TÂN THỌ TỔ CHỨC HỌP DÂN QUYẾT TÂM XÂY DỰNG ĐẠT CHUẨN KHU DÂN CƯ NÔNG THÔN MỚI KIỂU MẪU
loading...
12:37 03/09/2019

Chiều ngày 04 tháng 8 năm 2019, Thôn Tân Thọ tổ chức họp dân quyết tâm xây dựng thôn đạt chuẩn khu dân cư kiểu mẫu.

Về tham dự và chỉ đạo ở xã có đồng chí Dương Đình Hới – Bí thư Đảng uỷ - Trưởng ban CĐ xây dựng nông thôn mới xã; Đồng chí Nguyễn Tiến Hùng cán bộ phụ trách nông thôn mới; và các đồng chí Đảng viên trong chi bộ thôn Tân Thọ; Cùng với sự tham gia đông đủ bà con nhân dân trong thôn. Chủ trì buổi họp đồng chí Phạm Đình Hiếu – bí thư chi bộ thôn Tân Thọ; đồng chí Nguyễn Truyền – Thôn trưởng;

( các đồng chí chủ trì buổi họp thôn)

( Toàn thể bà con nhân dân và đại biểu dự họp)

Tại buổi họp thôn đồng chí đồng chí Nguyễn Truyền đã thông qua kế hoạch số 15/KH-BCĐ về Phát động tháng cao điểm toàn dân ra quân xây dựng nông thôn mới, thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 74 năm ngày Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2 tháng 9.

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Dương Đình Hới đã cung cấp một số thông tin Về sáp nhập thôn, Về sáp nhập xã, Kết quả kỳ họp thứ 8 HĐND xã. Một số chính sách thúc đẩy xây dựng NTM: Đồng chí đã báo cáo với nhân dân các Kết quả xây dựng nông thôn mới 7 tháng đầu năm; Nhấn mạnh các nội dung phát động phát động tháng cáo điểm xây dựng nông thôn mới. Đồng chí đã tuyên truyền hướng dẫn về phân loại rác thải.

( Đồng chí Dương Đình Hới phát biểu chỉ đạo tại buổi họp dân)

Sau phần thảo luận sôi nổi của bà con nhân dân toàn thể nhân dân phát biểu thống nhất cao, quyết tâm đưa thôn Tân Thọ, đến 30/10/2019 đạt chuẩn khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu

Đồng chí Nguyễn Truyền đã kết thục buổi họp thôn và thôn qua các nội dung kế hoạch làm trong thời gian tới. quyết tâm đưa thôn Tân Thọ, đạt chuẩn khu dân cư kiểu mẫu trong năm 2019./.