THÔN TÂN THỌ TỔ CHỨC THÀNH CÔNG HỘI NGHỊ BẦU CỬ THÔN TRƯỞNG NHIỆM KÌ 2019 - 2022
loading...
10:14 08/10/2019

Thực hiện kế hoạch số 14/KH-UBND ngày 22/9/2019 của UBND xã Kỳ Thọ về việc triển khai công tác bầu cử trưởng thôn nhiệm kỳ 2019 - 2022. Chiều ngày 07 tháng 10 năm 2019, thôn Tân Thọ tổ chức thành công hội nghị bầu cử trưởng thôn, ban cán sự thôn nhiệm kỳ 2019 - 2022. Trong không khí trang nghiêm và đúng quy định, hướng dẫn của cấp trên, thôn đã bầu ra trưởng thôn, thôn phó- thư ký, thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2019 - 2022.

Về dự chỉ đạo hội nghị có đồng chí Dương Đình Hới - BT Đảng ủy, cùng các đồng chí cán bộ xã trong đoàn công tác chỉ đạo tại thôn Tân thọ và sự có mặt của 120 hộ đại diện cho toàn thể cử tri  thôn Tân Thọ.

Đại diện 120 hộ dân tham gia hội nghị bầu cử trưởng thôn

chí Dương Đình Hới, Bí thư Đảng ủy- CT HĐND xã phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Ban cán sự mới lên nhận nhiệm vụ trước nhân dân

Tặng hoa cho thôn phó- thư ký không tái cử

Trong nhiệm kỳ qua, được sự quan tâm chỉ đạo của BTV Đảng ủy, Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQ xã và các ban ngành đoàn thể cấp xã cùng với sự nổ lực phấn đấu của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong thôn, có thể khẳng định thôn Tân Thọ đã thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, Dân quân, An ninh, xây dựng nông thôn mới mà nghị quyết nhiệm kỳ 2017 - 2019 đã đề ra.

Hội nghị nhiệm kỳ 2019 - 2022 đã ghi nhận trong điều kiện khó khăn của thôn dưới sự lãnh đạo của chi ủy, chi bộ, vai trò tiên phong của đội ngũ cán bộ, đảng viên, đặc biệt là sự vào cuộc quyết liệt của toàn thể nhân dân, trong nhiệm kỳ qua Ban chỉ huy thôn cùng với cán bộ đảng viên và nhân dân đã xây dựng được một số công trình như: Chỉnh trang hội trường, khu trung tâm Thôn, Cổng nhà văn hóa, làm rãnh thoát nước, làm đường bê tông, và một số công trình phúc lợi khác.

Dưới sự chỉ đạo của cấp ủy, ban cán sựu thôn xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm nhằm nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho Cán bộ và nhân dân nên đã tập trung chỉ đạo công tác tuyên truyền vận động nhân dân góp công, góp sức  xây dưng NTM và khu dân cư thôn Tân Thọ trở thành khu dân cư  kiểu mẫu vào cuối năm 2019, trong nhiệm kỳ đã vận động nhân dân hiến 250m2 đất, 800 cây các loại, 100m bờ rào, đăng ký xây dựng 6 vườn mẫu,  huy động hằng nghìn ngày công lao động để xây dựng NTM; phá bỏ 65 vườn tạp để trồng cây ăn quả và rau màu.

Trong nhiệm kỳ đã làm được  510 m/510 m rãnh thoát nước đạt 100% so với kế hoạch, đường bê tông 910m/ 910m đạt 100% so với kế hoạch, đường nền cứng 1200m, làm 3,5km đường điện thắp đường quê, làm  35 bảng biển và giá treo cờ, xây 550m bồn hoa, tu sữa chỉnh trang nhà văn hóa, làm cổng nhà văn hóa, làm nhà xe tang, làm sân bóng chuyền, sân bóng đá, trồng hàng rào xanh. Huy động 2.500 ngày công để xây dựng nông thôn mới, tổng số tiền xây dựng phong trào nông thôn mới  gần 991.200.000đồng  được nhân dân đồng tình hưởng ứng.

Bình quân lương thực 886 kg người/năm so với nghị quyết 820kg/người/ năm đạt 108% so với kế hoạch.

Thu nhập 40 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 85,9%; gia đình thể thao đạt 33,9% .

Đến 6 tháng đâù năn 2019 có 9 hộ nghèo đạt  3,54%, hộ cận nghèo 12 hộ đạt 4,72%, người dân tham gia bảo hiểm đạt 98%, thôn giữ vững thôn văn hóa và hội nghị cũng đã chỉ ra những mặt tồn tại, hạn chế từ đó thống nhất các phương pháp, giải pháp nhằm tổ chức thực hiện thắng lợi các mục tiêu, kế hoạch, phương hướng đê ra.

Hội nghị  đã bầu ban cán sự thôn nhiệm kỳ 2019 - 2022 gồm các đồng chí sau:

1. Đ/c Nguyễn Văn Truyền - Thôn trưởng

2. Đ/c Nguyễn Thị Thơm  - Thôn phó, thư ký

4. Đ/c Phan Ngọc Nam - Thanh tra nhân dân

Sau thời gian làm việc 1 buổi, nghiêm túc, khẩn trương, sôi nổi với tinh thần trách nhiệm cao, đúng quy định. Thôn Tân thọ đã tổ chức Hội nghị bầu thôn trưởng và ban cán sự thôn nhiệm kỳ 2019 - 2022 thành công, tốt đẹp.

Nguồn: Đ/c Hoàng Lương Tấn – ĐUV – Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã