ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC XÃ KỲ THỌ ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU NHIỆM KỲ 2019 - 2024
loading...
06:29 28/03/2019

Ngày 26; 27 tháng 3 2019 ủy ban mặt trận tổ quốc xã Kỳ Thọ tổ chức đại hội đại biểu nhiệm kỳ 2019-2024.

ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC XÃ ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU NHIỆM KỲ 2019 - 2024

Thực hiện chỉ thị số 24-CT/HU, của Ban Thường vụ huyện ủy, Kế hoạch số 24/KH-MT, ngày 05/3/2018 của Thường trực UBMTTQ huyện Kỳ Anh về việc tổ chức Đại hội Đại biểu MTTQ các cấp nhiệm kỳ 2019-2024. Ngày 26; 27 tháng 3 2019 ủy ban mặt trận tổ quốc xã Kỳ Thọ tổ chức đại hội đại biểu nhiệm kỳ 2019-2024.

Đoàn chủ tịch đại hội ủy ban Mặt trận tổ quốc xã nhiệm kỳ 2019-2024.

Về tham dự và chỉ đạo đại hội đại biểu Ủy ban Mặt trận tổ quốc xã nhiệm kỳ 2019 có đồng chí: Lê Mã Lương, Ủy viên Ban thường vụ huyện ủy, Chủ tịch UB Mặt trận tổ quốc huyện, Đồng chí Nguyễn Văn Mạnh và các đồng chí trong đoàn công tác theo quyết định 979-QĐ/HU phụ trách chỉ đạo xã Kỳ Thọ; các đồng chí trong Ban thường vụ đảng ủy, thường trực HĐND; lảnh đạo UBND, các đồng chí nguyên Chủ tịch UB mặt trận tổ quốc xã; các ban ngành đoàn thể, hiệu trưởng các trường học, chủ nhiệm các hợp tác xã, bí thư thôn trưởng các thôn và 91 đại biểu được bầu chọn từ các khu dân cư có mặt đông đủ

Bà Cao Thị Hồng Lam Phó bí thư thường trực đảng ủy thay mặt đoàn chủ tịch khai mạc đại hội đại biểu ủy ban Mặt trận tổ quốc nhiệm kỳ 2019-2021.

Lãnh đạo huyện, xã tặng hóa chúc mừng đại hội.

Bà Nguyễn Thị Nguyệt thay mặt đoàn chủ tịch báo cáo tóm tắt tổng kết công tác Mặt trận nhiệm kỳ 2014- 2019, phương hướng nhiệm vụ và chương trình hành động nhiệm kỳ 2019- 2024. Trong 5 năm qua, mặc dù trong bối cảnh khó khăn chung về kinh tế - xã hội; ảnh hưởng trực tiếp của bão số 10 và sự cố môi trường biển, nhưng dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của cấp uỷ đảng, sự hướng dẫn, chỉ đạo của Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc huyện Kỳ Anh, sự phối hợp chặt chẽ của các các ban ngành và các tổ chức thành viên, Mặt trận đã luôn bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, thực hiện tốt vai trò, nhiệm vụ của mình, phấn đấu đạt được nhiều kết quả đáng phấn khởi trên các mặt hoạt động, xứng đáng là tổ chức liên minh chính trị, liên hiệp tự nguyện, là cơ sở chính trị quan trọng của chính quyền nhân dân, tập hợp và xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế xã hội của địa phương. Nhiệm kỳ 2019 – 2024; Phát huy vai trò Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức thành viên, tập trung đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, hướng về cơ sở, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân; thực hiện tốt chức năng đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân, phát huy dân chủ, tăng cường các hoạt động giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, hệ thống chính trị vững mạnh, góp phần cùng Đảng bộ thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết đã đề ra, quyết tâm giữ vững xã đạt chuẩn nông thôn mới, phấn đấu xã nông thôn mới nâng cao.

Các ý kiến tham luận tại đại hội.

Đại hội đã nghe bài phát biểu chỉ đạo của đồng chí Lê Mã Lương Ủy viên Ban thường vụ huyện ủy, Chủ tịch ủy ban Mặt trận tổ quốc huyện phát biểu chỉ đạo đại hội.

Đồng chí Dương Đình Hới Bí thư đảng ủy, Chủ tịch HĐND phát biểu chỉ đạo đại hội.

Với tinh thần đoàn kết; dân chủ; đổi mới; phát triển đại hội đã tiến hành hiệp thương dân chủ  cử 31 ông bà đại diện cho các tổ chức thành viên vào ủy viên ủy ban mặt trận tổ quốc nhiệm kỳ 2019-2024.

Đại hội tặng hoa cho những ông bà ủy viên ủy ban Mặt trận nhiệm kỳ 2014-2019 không tiếp tục tham gia ủy viên ủy ban Mặt trận tổ quốc nhiệm kỳ 2019-2024.

Với tinh thần dân chủ đổi mới đại hội Ủy ban mặt trận tổ quốc xã Kỳ Thọ đã thành công tốt đẹp./.

Ban thường trực Mặt trận tổ quốc xã