Uỷ ban nhân dân huyện Kỳ Anh làm việc với xã kỳ Thọ về xây dựng Nông thôn mới
loading...
18:04 21/09/2018

Sáng ngày 20/9/2018 Đồng chí Bùi Quang Hoàn Phó Bí thư huyện uỷ-Chủ tịch UBND huyện Kỳ Anh làm việc về xây dựng NTM tại xã Kỳ Thọ

Làm việc với xã Kỳ Thọ về xây dựng Nông thôn mới.

15:56 21/09/2018

Thực hiện chương trình công tác tháng 9, sáng ngày 21/9, UBND  huyện Kỳ Anh đã có buổi làm việc với xã Kỳ Thọ nghe báo cáo tiến độ, kết quả xây dựng Nông thôn mới 8 tháng  đầu năm 2018 và triển khai nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới. Đồng chí Bùi Quang Hoàn, Chủ tịch UBND  huyện chủ trì buổi làm việc.

Các đồng chí chủ trì buổi làm việc

Đại biểu tham dự buổi làm việc

Tại buổi làm việc, lãnh đạo UBND xã Kỳ Thọ đã báo cáo kết quả xây dựng Nông thôn mới đầu năm 2018 đến nay, nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới. Theo báo cáo, từ đầu năm đến nay, xã Kỳ Thọ đã tập trung huy động các nguồn lực, tranh thủ sự hổ trợ của nhà nước để làm đường giao thông nông thôn, xây dựng cơ sở vật chất trường học, rà soát các tiêu chí hộ nghèo, tiêu chí văn hóa, môi trường và an toàn thực phẩm, khu dân cư kiểu mẫu- vườn mẫu. Đến thời điểm này, xã Kỳ Thọ đã đạt 11 tiêu chí như: Quy hoạch, thủy lợi, điện nông thôn, hạ tầng thương mại, thông tin truyền thông, tổ chức sản xuất, giáo dục, quốc phòng- an ninh, nhà ở, lao động và đào, y tế. Năm 2018,  Kỳ Thọ đang phấn đấu đạt thêm 5 tiêu chí cụ thể: Tiêu chí giao thông, trường học, hộ nghèo, văn hóa, hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật.

Đồng chí Chủ tịch UBND xã Kỳ Thọ báo cáo tình hình xây dựng NTM  từ đầu năm đến nay
nhiệm vụ và giải pháp trong thời gian tới.

Tuy nhiên, trong quá trình xây dựng nông thôn mới ở xã Kỳ Thọ gặp không ít khó khăn trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng Nông thôn mới chưa quyết liệt, một số cán bộ và nhân dân còn trông chờ ỉ lại, chưa triển khai đề án thu gom xử lý vận chuyển rác thải, phong trào “ ba sạch”, chỉnh trang vườn hộ, xây dựng vườn mẫu, khu dân cư kiểu mẫu tiến độ chậm, nguồn kinh phí xây dựng Nông thôn mới còn gặp nhiều khó khăn.

Sau khi nghe báo cáo, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đóng góp các ý kiến tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình xây dựng Nông thôn mới ở xã Kỳ Thọ và đề ra các mục tiêu, giải pháp để đẩy mạnh phong trào xây dựng Nông thôn mới ở xã Kỳ Thọ.

Kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Bùi Quang Hoàn, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND  huyện đã ghi nhận Kỳ Thọ đã có nhiều thay đổi mặc dù chưa phải là nhiều. Song Kỳ Thọ là địa phương có nhiều thuận lợi song cũng không ít khó khăn. Đồng chí Chủ tịch UBND huyện đề nghị các đồng chí từ lãnh đạo xã đến cán bộ công chức và cán bộ chủ trì ở các thôn, xóm sớm khắc phục tính chủ quan, duy ý, thủ động, lúng túng, ỷ lại trông chờ chuyển sang chủ động, quyết liệt và hiệu quả, theo hướng sâu sát và cụ thể, bám sát vào các tiêu chí trong xây dựng Nông thôn mới, bám sát khung kế hoạch để tập trung chỉ đạo. Giao cho Văn phòng Ban Chỉ đạo Nông thôn mới huyện đánh giá lại mức độ đạt chuẩn nông thôn mới, hết sức quan tâm đến tiêu chí vườn mẫu, khu dân cư kiểu mẫu, tiêu chí môi trường, tiêu chí văn hóa, tạo sự chuyển biến nhận thức của người dân. Liên quan đến trường học, chủ trương sẽ tách trường trung học cơ sở Thư- Thọ và thành lập trường Tiểu học –THCS Kỳ Thọ, do đó, đề nghị phòng Giáo dục rà soát lại quy hoạch lại 2 điểm trường này.

Nông thôn Mơí xã Kỳ Thọ