ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ, HỘI NÔNG DÂN XÃ KỲ THỌ TỔ CHỨC TẬP HUẤN SẢN XUẤT VỤ ĐÔNG XUÂN NĂM 2023 CHO NHÂN DÂN THÔN SƠN TÂY
loading...
15:05 11/11/2022

Thực hiện kế hoạch hoạt động tháng 10 của Hội nông dân xã, Hội nông dân xã Kỳ Thọ, UBND xã Kỳ Thọ phối hợp với Trung tâm ứng dụng huyện Kỳ Anh tô chức tập huấn công tác sản xuất vụ đông xuân năm 2023 và chăn nuôi cho bà con nhân dân trong toàn xã.

Chiều ngày 10/11/2022  Hội nông dân, Ban khuyến nông xã phối hợp với trung tâm ứng dụng huyện Kỳ Anh tổ chức tập huấn cho bà con nhân dân về công tác sản xuất và chăn nuôi  năm 2022 cho bà con nhân dân xã Kỳ Thọ

Về tham dự tập huấn: Đ/c Hồ Văn Trung – Phó Chủ tịch UBND xã

Về phía trung tâm: Đ/c Hoàng Văn Anh, Đ/c Nguyễn Thị Thùy cán bộ trung tâm ứng dụng huyện Kỳ Anh tham gia tập huấn cho bà con nhân dân.

Cấp ủy, ban cán sự thôn, trưởng các chi hội, chi đoàn và toàn thể  cán bộ và nhân dân thôn Sơn Tây tham gia tập huấn.

Nội dung tập huấn:  Hướng dẫn cho bà con nhân dân cách gieo trồng, chăm con, phòng trừ sâu bệnh cho lúa, hướng dẫn chăm sóc cho đàn gia súc gia cầm cho bà con nhân dân.

Đ/c Hoàng Văn Anh hướng dẫn bà con cách chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh cho trà lúa đông xuân năm 2023

Đ/c Nguyễn Thị Thùy hướng dẫn và con cách chăm sóc cho đàn gia súc, gia cầm

Đây là cuộc tập huấn rất quan trọng đối với bà con nhân dân để chuẩn bị cho vụ đông xuân năm 2023 đạt quả tốt.

Nguồn: Phạm Thị Nghĩa - Chủ tịch hội Nông dân