XÃ KỲ THỌ HOÀN THÀNH 100% CẤT BỐC DI DỜI MỘ VÔ CHỦ VỀ CÁC NGHĨA TRANG QUY HOẠCH.
loading...
10:20 22/09/2020

Thực hiện Thông báo kết luận số 362-TB//HU, ngày 16/12/2019 và Công văn số 876-CV/HU, ngày 18/02/2020 của Thường trực Huyện ủy; Kế hoạch 03/KH-MTTQ của Ủy ban Mặt trận tổ quốc huyện về việc triển khai thực hiện Cuộc vận động “quy tập các ngôi mộ hiện nay đang nằm rải rác trên các đồng ruộng, khu dân cư, nơi hoạt động cộng đồng tập trung về nghĩa trang của địa phương”.

Thực hiện Thông báo kết luận số 362-TB//HU, ngày 16/12/2019 và Công văn số 876-CV/HU, ngày 18/02/2020 của Thường trực Huyện ủy; Kế hoạch 03/KH-MTTQ của Ủy ban Mặt trận tổ quốc huyện về việc triển khai thực hiện Cuộc vận động “quy tập các ngôi mộ hiện nay đang nằm rải rác trên các đồng ruộng, khu dân cư, nơi hoạt động cộng đồng tập trung về nghĩa trang của địa phương”.

Ban Thường vụ Đảng ủy ban hành Quyết định số 15-QĐ/ĐU ngày 12 tháng 6 năm 2020, công văn số 02-CV/ĐU ngày 22 tháng 7 năm 2020 về việc đẩy mạnh cuộc vận động di dời mồ mã đang nằm rải rác trên các đồng ruộng, khu dân cư, nơi hoạt động cộng đồng tập trung về nghĩa trang quy hoạch.

Ủy ban Mặt trận tổ quốc xã xây dựng kế hoạch vận động, huy động nguồn lực để tổ chức thực hiện công tác di dời cất bốc các ngôi mộ vô chủ về tại các nghĩa trang quy hoạch.

Chủ trương cất bốc di dời mồ mã vô chủ đang nằm rải rác trên các đồng ruộng, khu dân cư, nơi hoạt động cộng đồng tập trung về nghĩa trang quy hoạch là một chủ trương đúng đắn, hợp lòng dân. Đây vừa là trách nhiệm vừa là tâm linh.

Hình ảnh thực hiện công tác cất bốc di dời mộ

Bước đầu tổ chức thực hiện gặp không ít khó khăn, song được sự chỉ đạo quyết liệt của cả hệ thống chính trị, huy động được các ban ngành đoàn thể và toàn thể Nhân dân vào cuộc. Vì vậy trong một thời gian ngắn 5/5 thôn của xã Kỳ Thọ đã cất bốc di dời được 277 ngôi mộ vô chủ nằm rải rác trên các cánh đồng và khu dân cư về nghĩa trang quy hoạch (Sơn Bắc: 92 ngôi, Sơn Nam 102 ngôi, Sơn Tây 17 ngôi, Tân Sơn 19 ngôi, Tân Thọ 47 ngôi). Tại các nghĩa trang quy hoạch Nhân dân đã đóng góp kinh phí để xây bờ bao, láng nền, tắc môn để có nơi thắp hương cho các ngôi mộ.

Hình ảnh khu nghĩa trang quy hoạch nơi yên nghỉ của các linh vị tại Đồng Ngào thôn Sơn Bắc

Hình ảnh khu nghĩa trang quy hoạch nơi yên nghỉ của các linh vị tại Cồn Bùi thôn Sơn Nam

Hình ảnh khu nghĩa trang quy hoạch nơi yên nghỉ của các linh vị tại Hủm Vậy thôn Tân Sơn

Tổng nguồn lực huy động để cất bốc di dời 277 ngôi mô vô chủ về nghĩa trang quy hoạch là: 504,110 triệu đồng; trong đó Ngân sách huyện 136,5 triệu đồng; ngân sách xã 83,1 triệu đồng; Huy động từ Nhân dân kể cả ngày công lao động là 356,31 triệu đồng.

Chiều ngày 21 tháng 9 năm 2020 Ban thường vụ Đảng ủy đã tổ chức sơ kết cuộc vận động di dời cất bốc mộ vô chủ về nghĩa trang quy hoạch. Tại buổi sơ kết đã biểu dương ghi nhận kết quả thực hiện cuộc vận động, hội đồng thi đua khen thưởng đã ban hành Quyết định khen thưởng cho Nhân dân cán bộ thôn Sơn Bắc, Nhân dân cán bộ thôn Sơn Nam và các cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện cuốc vận động.

Việc cất bốc di dời các ngôi mộ vô chủ về nghĩa trang quy hoạch là trách nhiệm và là nghĩa cử cao đẹp của Nhân dân và cán bộ xã Kỳ Thọ. Ở nơi chín suối cầu mong cho các linh vị yên dấc ngàn thu; phù hộ độ trì cho Nhân dân dân và cán bộ xã Kỳ Thọ hoàn thành tốt các nhiệm vụ xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp văn minh./.

Nguồn: Đ/c Dương Đình Hới

Bí thư Đảng bộ; Chủ tịch HĐND